Waterschap slaat eenpersoonshuishoudens aan voor meerpersoonshuishoudens

Van een correspondent

Bij de eerste afrekening dit jaar van het waterschap Hune en Aa's (Oost en Zuid-Oost-Groningen) blijkt dat in plaats van de normale heffing voor eenpersoonshuishoudens van 1VE (verbruikerseenheid), er een heffing plaatsvond gebaseerd op meerpersoonshuishoudens. Het NCPN-district Groningen zond onmiddellijk een protestbrief aan het waterschap en een kopie daarvan aan Provinciale Staten en de pers.

NCPN-district Groningen
p.a. G. Topelenstraat 12
9688 RN Drieborg


Aan: Waterschap Hunze en Aa's
Betreft: Protest tegen aanslag verontreinigingslasten 2004

L.S. Bij deze protesteert het NCPN-district met klem tegen de nieuwe verontreinigingsheffing voor het jaar 2004.

In de bijgesloten folder vermeldt u nadrukkelijk dat alleenstaanden via een schriftelijk verzoek voor een verminderde aanslag van 1VE in aanmerking kunnen komen. Betaalt u op dit moment al voor 1VE dan hoeft u dit niet meer aan ons door te geven.

Maar bij de eerste de beste acceptgiro van het waterbedrijf welke de inning voor u doet, wordt ieder die al jarenlang voor 1VE betaalt, voor een volledige huishouding gerekend.

Wij verzoeken u per omgaande in contact te treden met het Waterbedrijf om de verhoogde aanslag voor 1Ve terstond ongedaan te maken voor alle gevallen waarin deze ten onrechte is toegepast, zo dat niemand door deze ongebruikelijke houding uwerzijds in problemen komt.

Een afschrift van deze brief zullen we ook naar Provinciale Staten en pers versturen.

In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en in afwachting van uw bericht van correctie van de aanslag.

Namens de NCPN-district Groningen

Hans Heres
Drieborg 20 januari 2004

tel. 0597-521712 (afd. Reiderland)
tel. 06-14100834 (afd. Groningen)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019