Hier zijn recente artikelen over het schijnproces beschikbaar.

Het beeld en de waarheid

Demonstratie tegen 'Yankee Kangaroo Court' heel vroeg in de morgen op 15 december jl. (Foto Manifest)  

Door Cas Hilvers

Het hoofdthema van de Tegenlicht-documentaire over het 'tribunaal' dat Milosevic 'berecht' is de macht van het beeld. Het beeld, zoals dat via de tv en kranten de mensen beïnvloedt. Deze beelden blijken bij nader onderzoek gemanipuleerd en de teksten erbij zijn ronduit leugens.

Voor, tijdens en na de NAVO-oorlog tegen Joegoslavië, werd er gesproken van de 'etnische zuiveringen', waarbij de etnische Albanezen de slachtoffers zouden zijn van het Servische geweld. De Albanezen worden vermoord, uitgehongerd in concentratiekampen en met honderdduizenden op de vlucht gedreven, was de boodschap van de dagelijkse hersenspoeling, waaraan de bevolking werd onderworpen. Klaarstomen voor de oorlog was het doel.

Nu is het werkelijk waar dat honderdduizenden mensen op de vlucht waren voor, tijdens en na de oorlog. Het is ook waar dat de meesten daarvan nog niet mogen, kunnen of durven terugkeren naar hun huizen en dorpen.

Van de oorspronkelijke Servische bevolking van Kosovo voor 1999 van 250.000 personen zijn er minder dan 10.000 teruggekeerd! Je hoeft geen rekenapparaat te gebruiken om te concluderen dat er werkelijk een etnische zuivering heeft plaatsgevonden; de Servische bevolking is weggezuiverd! De (Albanese) autoriteiten in Albanië doen er niets aan om gelijke rechten voor de minderheidsgroepen in Kosovo te garanderen en er is geen respect voor de elementaire mensenrechten en de veiligheid voor alle burgers. Bijna dagelijks worden Servische burgers, volwassenen of kinderen, vermoord.

Een week na de oorlog, die op 10 juni 1999 eindigde, zijn ruim 140.000 Roma, zigeuners, uit Kosovo verdreven. Deze mensen woonden daar al meer dan 400 jaar! Etnische zuiveringen? Inderdaad, uitgevoerd door de Albanese nationalisten in het UCK, onder bescherming van de NAVO-legers, dus ook onder verantwoordelijkheid van de toenmalige Nederlandse regering! Wilt u een zoekactie om oorlogsmisdadigers te vinden op touw zetten? Kijk dan eens rond in de Nederlandse, o zo democratische politieke partijen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019