Belangrijk resultaat bewoners woonwijk in Lemmer

Busonderneming plaatst haltes terug

Van een correspondent

Toen in de eerste helft van 2003 bij toeval bekend werd dat de busmaatschappij Arriva de bushaltes door de wijk Lemstervaart in Lemmer met ingang van de nieuwe dienstregeling wilde schrappen, leidde dat tot een discussie in een raadscommissie en tot de oprichting van een buurtactiecomité, dat 1750 protesthandtekeningen verzamelde.

Vervolgens nam de gemeenteraad unaniem een, door NCPN en PvdA ingediende, motie aan waarin de sluiting van de haltes om meerdere redenen onaanvaardbaar werd genoemd. Vervolgens liet het comité, dat namens de bewoners optrad, zich niet van de wijs brengen door allerlei ingewikkeldheden waar de provincies Fryslan en Flevoland, de gemeente Lemsterland en de busonderneming bij betrokken waren. Het comité bleef de directe belangen van buurt en passagiers vooropstellen en liet dat het afgelopen najaar ook blijken in een directe confrontatie met directieleden van Arriva, in het bijzijn van de verantwoordelijke wethouder, op het gemeentehuis.

Op 4 januari 2004 werd desondanks de nieuwe dienstregeling ingevoerd en werden de halteborden afgeplakt. De nieuwe haltes, buiten de wijk om, lagen veel verder van de woningen af en waren zeer onveilig. Dat schoot met name de NCPN-fractie in het verkeerde keelgat en deze haalde fel uit naar de hiervoor verantwoordelijken. Zij stelde de nieuwe en veel grotere loopafstanden ter discussie als in strijd met geldende regels en stelde de gemeenteraad de vraag om een uitspraak in het vooruitzicht te doen, waardoor juridische stappen mogelijk zouden worden. Als de gemeenteraad in deze zou verzaken, dan overweegt de NCPN zelf, samen met de bevolking, dat gevecht aan te gaan, zo liet fractievoorzitter Rinze Visser weten.

Bekend was ook dat het buurtcomité, ondanks het niet kunnen tegenhouden van de verslechtering, nieuwe acties zou voorbereiden. Met nieuwe acties in het vooruitzicht en in de wetenschap van de zwakke positie waarin de busonderneming zich was gaan bevinden, zijn het gemeentebestuur en Arriva tot overeenstemming gekomen over het terugdraaien van de verslechtering, in elk geval tot oktober aanstaande, zodat in de tussentijd naar een definitieve oplossing gezocht kan worden. Het actiecomité zal zeker niet achteroverleunen, maar waakzaam zijn en zeker ook in de komende periode van zich laten horen.

Weer is bewezen dat gelatenheid en acceptatie van verslechteringen, het aan de instanties overlaten, nog nooit tot succes heeft geleid. Integendeel, dat geeft de heersende burgerij moed om door te gaan met afbreken van voorzieningen. Actief optreden van de mensen zelf doet de moed van de heersende burgerij in de schoenen zinken.

Actiecomité: wij blijven waakzaam!

Van een correspondent Het actiecomité Bushaltes JA zegt in een persbericht met vreugde kennis te hebben genomen van het besluit de bussen weer door de wijk te laten rijden. Het comité zegt in de periode tot oktober zeer waakzaam te zullen zijn en alles wat deze buslijn betreft nauwlettend te zullen volgen en het besluitte zien als een overwinning van allen die getoond hebben de verslechtering voor de wijk niet te willen accepteren. De acties die men zou gaan voorbereiden zijn nu opgeschort. Bewezen is hiermee, zo zegt het comité, dat actief optreden van de bevolking tegen achteruitgang van de dienstverlening tot resultaten kan leiden. De komende tijd zal de inzet van het comité zijn te voorkomen dat dit belangrijke resultaat weer teruggedraaid wordt.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019