Mobiliseer voor vredesdemonstratie op 20 maart

Stop de bezetting van Irak

De coördinatiegroep van het Platform tgen de 'Nieuwe Oorlog' heeft op basis van een intensieve landelijke discussie besloten tot het voeren van de campagne onder de leuzen:

De pamflettekst (zie Manifest 1) blijft gehandhaafd (het kopje boven de laatste alinea verandert in 'Stop Nederlandse deelname aan bezetting').

De aangepaste petitielijsten staan inmiddels op de website (http://www.wereldcrisis.nl); de flyers en affiches zullen zo spoedig mogelijk beschikbaar zijn. De campagne mondt uit in een landelijke demonstratie in Amsterdam op de internationale actiedag 20 maart 2004.

Informatie over campagnematerialen

Er worden op dit moment A5-flyers, A3-affiches en A7-stickers gedrukt. Alle met dezelfde voorkant (oproep tot de demonstratie van 20 maart) en op de achterzijde van de A5-flyer staat de toelichtende tekst.

Voorstel voor een campagneplan

De drie belangrijkste doelen zijn:

De NCPN roept iedereen op om deel te nemen aan de plaatselijke vredesplatforms. De adressen en andere informatie staan op de website: www.wereldcrisis. nl.

Er kan ook contact worden opgenomen met het partijkantoor.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019