Tegenstrijdige signalen uit VS richting Cuba

 

Van de redactie buitenland

De fractievoorzitter van de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, Tom DeLay uit Texas, heeft een krankzinnige toespraak gehouden waarin hij zijn afkeer van Fidel Castro uitsprak en een oorlog tegen hem beloofde. Hoewel het hier onbezonnen uitlatingen betreft kunnen ze niet eenvoudigweg worden afgedaan als tirades van een dwaas. Het zíjn tirades van een dwaas, maar wel van een dwaas met invloed. De VS blijven druk opvoeren.

"De oorlog tegen het terrorisme is een oorlog tegen het kwaad en daarmee een oorlog tegen Fidel Castro", zo zei DeLay. "Vrijheid en terrorisme gaan niet samen, en het kwaad mag niet zegevieren. En als het niet mag zegevieren in Bagdad, Kaboel, Teheran en Ramallah, dan mag het ook in Havana niet zegevieren."

In zijn afkeuring van Fidel Castro's regering voegde DeLay zich bij congreslid Lincoln Diaz-Balart uit Florida, Ileana Ros-Lehtinen en Mario Diaz-Balart, samen met leden van het Cuban Memorial Project, een verband van verschillende organisaties en individuen uit de Cubaanse bannelingengemeenschap.

"Als de oorlog tegen het terrorisme gewonnen wordt, dan wordt hij eerst op dit halfrond gewonnen, en als hij op dit halfrond gewonnen wordt, dan moet Castro plaatsmaken", aldus DeLay.

"Zolang als George W. Bush in het Witte Huis woont en zolang ik de meerderheidsleider in het Huis van Afgevaardigden ben zullen de VS nooit het embargo opheffen terwijl Castro nog aan de macht is. Hetzelfde kwaad waar Hitler, Stalin en Mao uit voortkwamen bracht ook Saddam voort, en Bin Laden, en Arafat, en Castro. Fidel Castro is niet misleid; hij is een monster. Zijn regime wordt niet onderdrukt; híj is de onderdrukker. Onze vijand in deze strijd moet bij zijn naam genoemd worden.

Landen, bedrijven en mensen die banden onderhouden met Fidel Castro en zijn regime moeten weten dat zij bevriend zijn met het kwaad. De oorlog tegen het terrorisme is een strijd tegen het kwaad en daarmee een oorlog tegen Fidel Castro.

We kunnen en zullen niet vergeten dat terrorisme en tirannie niet alleen voorkomen in verre landen. Negentig mijl buiten onze kust bevindt zich een gevangeniseiland, een centrum van het internationale terrorisme, en één van de oprichters van de As van het Kwaad.

Er is in Iran of in de Palestijnse Autoriteit geen enkele vorm van corruptie of wrede onderdrukking te vinden die niet al eerder bestond op Castro's Cuba. Geen enkele terrorist die heden ten dage de moord op onschuldigen voorbereidt kan de weerzinwekkende efficiëntie van Che Guevara overtreffen.

Geen enkele despoot die vandaag de dag probeert het vrijheidsstreven van de bevolking aan banden te leggen kan tippen aan de meedogenloosheid, de lafheid en de hebzucht van Fidel Castro. Als Castro verdwenen is zal Cuba vrij zijn.

Na Castro's verdwijning, nadat hij samen met zijn afgetakelde ideologie dood en begraven is, hetzij langs natuurlijke weg of door het zwaard der gerechtigdheid, zal Cuba vrij zijn. Tot die dag zullen wij onze houding voor wat betreft de handel met Cuba niet wijzigen.

Cuba zal een democratie worden

We zullen een beleid nastreven dat Castro's dictatuur verder ontwricht, ondermijnt en failliet doet gaan om zodoende de dag van Castro's lang uitgestelde overgave aan het Cubaanse volk naderbij te brengen.

Op die dag zal Cuba gezond zijn. Cuba zal voedsel krijgen. Cuba zal onderwijs krijgen. Cuba zal God kunnen vereren en eer kunnen bewijzen aan zijn helden. En bovenal, Cuba zal een democratie zijn: een vriend, een bondgenoot en een partner van de Verenigde Staten tot in de eeuwigheid. Drie verkozen Cubaanse leiders in Washington is aardig, maar één in Cuba zou nog beter zijn.

God's weg is het pad van de vrijheid

We hebben te lang gewacht om het nu op te geven, om de vrijheid die het geboorterecht is van onze lijdende broeders en zusters als God's kinderen de rug toe te keren. We hopen en bidden al tientallen jaren van duisternis om te mogen getuigen van de geboorte van Cuba's vrijheid. Laat anderen maar gehoor geven aan het gebazel van tirannen en de bedreigingen van terroristen."

Tegelijkertijd bracht de belangrijkste VS-diplomaat in Havana een verklaring naar buiten om te benadrukken dat er geen plannen zijn voor een Amerikaanse militaire actie tegen Cuba:

De verklaring van James Cason, het hoofd van het Amerikaanse belangenkantoor in Havana, werd uitgereikt aan journalisten van de internationale pers op Cuba een week nadat president Fidel Castro de Amerikaanse president Bush uitdaagde duidelijkheid te verschaffen over hoe Washington een overgang naar democratie op het eiland zou willen bewerkstelligen. Al bijna een jaar spreken Castro en andere functionarissen openlijk hun zorg uit over een VS-aanval op Cuba. In een openbare redevoering vroeg Castro zich luidop af of Washington plannen maakte om hem te vermoorden. Vorige maand beschuldigde Castro Bush er onomwonden van dat hij samen met Cubaanse bannelingen in Miami een complot smeedde om hem uit de weg te ruimen. Amerikaanse functionarissen hebben het over een overgang, "maar hoe willen ze deze overgang vormgeven?", vroeg Castro in zijn toespraak van 15 februari, waarbij hij aanvoerde dat de enige manier daartoe is "het uitvoeren van een onwettige liquidatie met behulp van hun geavanceerde techniek."

Cason zei in zijn verklaring dat president Bush herhaaldelijk benadrukt heeft dat Washington streeft naar een vreedzame overgang naar een democratisch Cuba, teweeggebracht door Cubanen. Heel geruststellend.

Vertaling Frans Willems.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019