Kapitalistische verloedering

Een rondje Den Haag

Honderdduizenden demonstranten waren op 20 maart wereldwijd op de been: boven Spanje, onder New York.
 

Door Wil van der Klift

Wie beweert dat alles vroeger beter was, kent de geschienis niet. Hard, zeer hard werken voor een karig loon was ook vroeger gewoon. Kapitalisten en rechtse overheden kenden ook vroeger al het klappen van de zweep. Maar toch waren er zaken die veel beter waren dan nu. Er was meer solidariteit en medemenselijkheid. De kapitalistische verzakelijking en individualisering waren nog niet zo sterk aanwezig als nu. Een greep uit twee Haagse kranten op één willekeurige dag.

Het kabinet moet paal en perk stellen aan de stijging van de lokale lasten, vindt MKB-Nederland. Gemeenten blijven de tarieven maar verhogen en zetten daarmee de afspraken uit het najaarsakkoord om de lonen nagenoeg te bevriezen onder druk. Dit jaar gaan lokale tarieven als onroerendzaakbelasting (ozb) en leges gemiddeld met 7,5 procent omhoog. "Dat is ver boven die nullijn", zei MKB-voorzitter L. Hermans bij de presentatie van een onderzoek van de werkgeversorganisatie naar de ontwikkeling van de lokale lasten in 36 gemeenten.

Hij noemde de stijging een "aanslag op de koopkracht van de burger, op het rendement van bedrijven en op het herstel van de economie". "Het is ook een gevaar voor het sociaal akkoord. Als de overheid de tarieven niet matigt, wordt het handhaven van de nullijn voor de sociale partners ook steeds moeilijker." De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) wijst erop dat de gemeentelijke lastenstijging de afgelopen periode niet veel afwijkt van de rijksbelastingen, maar deelt de zorg over de koers van het kabinet en rijksmaatregelen, waardoor de gemeenten gedwongen zijn hun kale heffingen te verhogen.

Beide organisaties sloegen daarmee de spijker, zomaar eens, midden op de kop. Het leven wordt zeer snel stukken duurder, ook voor middenstanders kennelijk. Er was kortgeleden zelfs een plan om te gaan staken. Het water staat dan ook aan de lippen van veel kleine winkeliers. Dat het economisch mis gaat is ook goed te merken. Vakanties worden bijvoorbeeld steeds dichter bij huis gehouden. Maar daarvoor heb je natuurlijk ook vervoer nodig.

Een steeds groter aantal mensen dat niet werkt is aangewezen op openbaar vervoer.

Ruim helft neemt de auto naar werk

Zes op de tien werkenden stappen in de auto om naar hun werk te gaan. Van de ruim 5 miljoen mensen die elke werkdag op en neer reizen, nemen ongeveer 2,7 miljoen mensen de auto. Nog eens 0,3 miljoen mensen rijden met iemand anders mee. De Nederlandse Spoorwegen raken intussen steeds meer klanten kwijt. Voor het derde achtereenvolgende jaar is in 2003 het aantal gereisde kilometers gedaald, nu met 3,5 procent.

Waarom reist nog geen 10 procent met het openbaar vervoer en is de auto de afgelopen jaren populairder geworden? Vooral de dure kaartjes maken openbaar vervoer onaantrekkelijk. De proef met gratis openbaar vervoer van en naar Den Haag lijkt immers wel een succes te zijn. Sinds de buslijnen 88 en 95 gratis zijn, is het aantal reizigers verdubbeld tot gemiddeld 2500 per dag. Niet alleen dure kaartjes maken dat onaantrekkelijk.

Geweld in tram

Twee Hagenaars van 20 en 21 jaar deden aangifte van openlijke geweldpleging. De twee mannen zijn in een tram belaagd door twee Hagenaars van 14 en 15 jaar die in de tram aan het roken waren, nadat de slachtoffers hen daarover hadden aangesproken. De mannen werden met brandende sigaretten beschoten, geslagen en uitgescholden. Dan toch maar een autotje om nog ergens te kunnen komen?

Wegslepen van auto gaat 298 euro kosten

In Den Haag verdwijnt de wielklem. Het gemeentebestuur is van mening dat de wielklem niet goed is voor het imago van Den Haag. Den Haag wil internationale stad van 'vrede en gerechtigheid' zijn. Er komen steeds meer internationale instituten in de stad. Diplomaten en werknemers van deze deftige instituten gaan uiteraard te keer tegen die klemmen. Een bekeuring kost geen wachttijd en kun je trouwens makkelijk 'regelen'.

Kostte een wielklem inclusief wegslepen al 175 euro, na 1 april moet er 298 euro worden betaald. Naast het bedrag voor het wegslepen, moeten foutparkeerders het sleepbedrijf ook 25 euro betalen voor het stallen van hun weggesleepte auto. In Den Haag worden jaarlijks zo'n 1200 auto's weggesleept.

Met z'n allen naar het strand leidt al snel tot parkeerproblemen. Fout parkeren in Den Haag levert op deze manier een bon op ter waarde van een vliegticket naar een ver warm land. Voor degenen die zich door al deze belemmeringen toch niet laten weerhouden, hebben we nog de volgende boodschap.

Vuil zwemwater kust komt door riolen

Badplaatsen als Scheveningen, Hoek van Holland, Wassenaar en Katwijk kregen vorig jaar geen 'Blauwe Vlag', het Europese teken dat het zwemwater er veilig is. De aanwezigheid van ziekmakende bacteriën in het zeewater langs de Zuid-Hollandse stranden lijkt te komen door lozing van rioolwater bij Scheveningen, Monster en Katwijk. Komende zomer wordt bij deze badplaatsen nieuw onderzoek verricht om te kijken hoe kan worden voorkomen dat afvalwater vanuit de Westlandse, Haagse en Leidse regio, vervuild met uitwerpselen, opnieuw de Noordzee instroomt. Gepleit wordt daarom voor betere rioolstelsels in de steden. Daarmee is zeer veel geld gemoeid.

Ja, inderdaad voor het op peil houden en verbeteren van maatschappelijke voorzieningen is veel geld nodig. Maar dat hebben de landelijke, provinciale en plaatselijke neoliberalen en hun christen-democratische vrienden, niet over voor de bevolking. Die laatsten zijn o zo bezorgd over het lot van het groeiende leger daklozen. Alleen in de winter overigens, daarom noemen ze daklozen ook liever 'buitenslapers', dat klinkt toch heel anders.

Den Haag denkt 120 daklozen te hebben

De stad Den Haag telt momenteel een groep van maximaal 120 buitenslapers, stelt de gemeente. Het zijn vooral mannen en een enkele alleenstaande vrouw, geen kinderen. ledereen zoekt zijn eigen plek, bij het CS bevinden zich 's nachts rond de 20 personen. Daarmee is een vraag van raadslid Titia Lont (CDA) over daklozen rondom het station beantwoord. Zij maakt zich zorgen over hun gezondheid in de winter. Raadslid Dufresne (Leefbaar Den Haag) vraagt het gemeentebestuur om een plek waar daklozen dag en nacht warm kunnen zitten.

Zover zijn we al gezonken dat zo'n voorziening niet vanzelfsprekend aanwezig is. Beter dan duizend woorden verwoordt het onderstaande berichtje hoe we met z'n allen in deze spiraal van kapitalistisch geweld zijn terechtgekomen.

Appartementen op plaats van Haagse bioscoop

Op de plaats van de Haagse bioscoop Metropole, de enige bioscoop in Den Haag-West, komt een flatgebouw met 24 luxueuze appartementen en een parkeergarage. De plek ligt vlakbij een aantal van de eerder genoemde internationale instituten. De projectontwikkelaar Van der Vorm Bouw bv uit Papendrecht wil over een jaar gaan bouwen. Pathé Nederland verwacht nog voor de zomer te stoppen met het draaien van films in het theater.

Rijen kinderen staan er elke week voor deze bioscoop, maar toch is deze lokatie niet winstgevend genoeg. Zo'n goedbezochte bioscoop zou toch subsidie moeten krijgen om de functie voor een groot deel van de stad te kunnen voortzetten. Maar zo ligt het uiteraard al lang niet meer: De Haagse bevolking kan de pot op, het Haagse stadsbestuur, hand in hand met projectontwikkelaar 'Handjeklap' gaat voor de belangen van de rijken, de bemiddelden. Dat is kapitalisme, zo ontstaat verloedering.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019