Spaanse bevolking heeft in meerderheid gekozen voor vrede!

Nederlandse Troepen Onmiddellijk Terug!


 


Zo'n 3000 mensen demonstreerden in regen en wind in Amsterdam tegen de bezetting van Irak door westerse troepen onder leiding van de VS. Wereldwijd kwamen honderdduizenden demonstranten op de been.
Zo'n tweehonderd doden, meer dan 1400 gewonden als gevolg van terroristische aanslagen in Madrid. De NCPN deelt in het verdriet van de families en vrienden van de slachtoffers en spreekt haar verontwaardiging uit over deze onmenselijke daad.

De NCPN veroordeelt de terroristische aanslagen in Madrid. Weer zijn - net als op 11 september - onschuldige werkende mensen het slachtoffer. De aanslagen worden opgeëist door Al-Qaeda. De rechtse politiek van de regering Aznar en de andere westerse regeringen roept een klimaat van polarisatie en geweld op. De Partido Popular heeft geprobeerd om op cynische wijze munt te slaan uit de aanslagen door de schuld in de schoenen van de ETA te schuiven. Herri Batasuna, de nationalistische Baskische partij die tegen de ETA aanleunt heeft onmiddellijk elke betrokkenheid van de organisatie ontkend. De Spaanse bevolking heeft zich echter niet om de tuin laten leiden.

De imperialistische en neoliberale krachten, zoals de regering Aznar in Spanje, hebben kans gezien om met de 'strijd tegen het terrorisme' hun dominantie te versterken. Zij gebruiken terroristische dreiging om democratische verworvenheden af te breken. Hun aanvallen op de arbeidersklasse worden brutaler en omvangrijker. Zij roepen een algemeen klimaat van verharding op, waartegen alleen strijd door de bevolking een antwoord is.

Spanje biedt, net als Nederland, daadwerkelijke steun aan het bezettingsleger in Irak. De aanslagen hebben, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, de politieke en militaire steun van Spanje aan de Amerikaanse bezetting van Irak aan de kaak gesteld. De Partido Popular van Aznar, één van de belangrijkste verdedigers in Europa van de onwettige en terroristische oorlog tegen, en de bezetting van Irak, is door links vredelievend Spanje ter verantwoording geroepen.

De Spaanse pro-Amerikaanse regering van de Partido Popular stuitte op een muur van verzet en kon zich niet, zoals de Bush-regering na 11 september, versterken als gevolg van de weerzinwekkende aanslagen. De miljoenen Spanjaarden die tegen de oorlog en bezetting demonstreerden hebben hun kracht getoond. De Spaanse bevolking heeft zich in meerderheid uitgesproken tegen voortzetting van de Spaanse deelname aan de Iraakse bezetting. Een grote meerderheid heeft gezegd: Basta Partido Popular, wij willen vrede. "Jullie oorlog, onze doden". De poging om munt te slaan uit de onmenselijke aanslagen zijn mislukt. De rechtse krachten in Europa zullen ongetwijfeld proberen de uitholling van democratische rechten en burgervrijheden versneld aan te pakken onder het mom van 'strijd tegen het terrorisme', nu Al-Quaeda zeer waarschijnlijk de dader van de aanslagen blijkt te zijn.

Nieuwe Europese wetten en wetsvoorstellen maken het mogelijk om de 'strijd tegen het terrorisme' ook toe te passen op elke groep die de huidige maatschappij ter discussie stelt, ook als dat op een niet-gewelddadige manier gebeurt. Stakende vakbonden, jonge andersglobalisten, actiegroepen ter verdediging van vluchtelingen, allemaal kunnen zij met deze wetten in het oog gehouden, geregistreerd en preventief aangehouden worden onder het mom van de 'strijd tegen het terrorisme'.

De NCPN zal zich blijven verzetten tegen antidemocratische tendensen. De Europese regeringen mogen de aanslagen in Madrid niet als aanleiding gebruiken om de fundamentele democratische rechten van de arbeiders en heel de Europese bevolking nog verder uit te hollen.

De NCPN is voorstander van politieke oplossingen van conflicten op basis van wederzijds respect en soevereiniteit van de volkeren en het recht op zelfbeschikking. Niet het recht van de sterkste en van het geweld moet gelden, maar internationale afspraken over sociale gerechtigheid, democratie en vrede.

De NCPN roept de demonstranten in Amsterdam op 20 maart a.s. op zich uit te spreken tegen de versterking van de rechtse krachten die een klimaat scheppen van geweld, onnodige polarisatie en toenemende repressie. Wij roepen op om de strijdlust en veerkracht van de Spaanse vredesactivisten zichtbaar te maken in Amsterdam. Troepen terug is geen toegeven aan terrorisme. Terrorisme kan niet worden bestreden met wapengeweld.

De NCPN is voor polititieke oplossingen en sociale vooruitgang.

De NCPN roept op om alles in het werk te stellen om de Nederlandse troepen per omgaande terug te roepen.

Stop de bezetting van Irak

Zelfbeschikking voor het Iraakse volk

Nederlandse troepen terug NU

Geen geld naar militaire doelen, stop de sociale bezuinigingen


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019