Scheepswerf failliet

arbeiders op straat van een correspondent

Na een lange tijd van onzekerheid en tegenstrijdige berichten, heeft de directie van Scheepswerf Bijlsma in Lemmer het faillissement aangevraagd. De werf, waar vijfenzeventig mensen hun brood verdienden, was onderdeel van een zogenaamde holding, waarnaar ongeveer een jaar geleden enkele miljoenen euro's zijn gesluisd; geld afkomstig uit een destijds ook gesloten scheepswerf. De hele Nederlandse scheepsbouw bevindt zich in zwaar weer. Met name in het Noorden is er de afgelopen tijd sprake van een kaalslag. De afdeling Lemsterland van de NCPN gaf als eerste reactie een verklaring uit over het faillissement van de scheepswerf in Lemmer. De afdeling plaatst in haar verklaring het naar huis sturen van de arbeiders tegen de achtergrond van de politieke werkelijkheid van dit moment.

Faillissement scheepswerf Bijlsma.

Verklaring NCPN-Lemsterland

Scheepswerf Bijlsma failliet. Vijf en zeventig mensen op straat. De meer dan eens naar buiten gebrachte verontrusting over de toekomst van de werf bij werknemers en vakbonden is terecht gebleken. De arbeiders gaan, gezien de crisis van het kapitalisme, een onzekere toekomst tegemoet. Banken en aandeelhouders spelen op zeker en houden hun miljoenen euro's in de knip.

Waar zijn nu al die politici en fans van de regering met hun 'werk, werk en nog 's werk'?

Waar zijn ze nu, de verheerlijkers van de blinde marktkrachten? Laat ze ook nu, in het aangezicht van de op straat gezette mensen met hun families, deze keiharde, rücksichtlose wereld verdedigen! Waar zijn ze nu, met hun verhalen dat het aan de mensen zelf ligt als ze werkloos zijn? Is niet die beledigende gedachte de ideologische basis van de nieuwe Wet Werk en Bijstand en de voorgestelde hervorming van de WW en de WAO?

Politici, gezagsdragers - ook het gemeentebestuur - zouden eens wat meer flinkheid moeten tonen richting de machtigen, waartoe ook de banken behoren, door wie en onder wier verantwoordelijkheid mensen van de ene dag op de andere hun werk verliezen! Zij zouden eens wat meer begrip op kunnen brengen voor werkloze mensen en ze niet bij voorbaat als onwilligen en profiteurs zien.

Dit faillissement en ook de herinnering aan eerdere bedrijfssluitingen en massa-ontslagen in onze gemeente zetten alle huidige politieke bezigheden en standpunten weer eens in het volle daglicht. Zo is er een ondoorzichtig oerwoud van bedrijvigheid met de onbescheiden pretentie 'werklozen naar werk te leiden'. Dit uitvloeisel van de officiële 'sociale werkgelegenheidspolitiek' getuigt van een welhaast niet te bevatten hypocrisie, als daar de kapitalistische werkelijkheid met zijn keiharde afstoting van arbeidsplaatsen naast wordt gezet.

Natuurlijk hoopt ook de NCPN op een doorstart van het bedrijf. Alles wat gered kan worden moet gered worden! Het is al ernstig genoeg dat ook dát afhangt van enkele kapitaalbezitters. Zeker ook daarom moeten de ontslagen werknemers en de vakbonden zich actief met de zaak blijven bemoeien! Zolang de gedupeerden door dit alles zonder inkomen zitten, door in gebreke blijven van uitkeringsinstanties, hoort de gemeente te zorgen voor voorschotten. Dit geldt ook als mensen problemen krijgen met het voldoen aan hun financiële verplichtingen! Hier geldt: géén terugtredende overheid! Onder het kapitalisme is niets zeker. Zoveel is zeker!

Nieuwe Communistische Partij-NCPN-afd. Lemsterland
Polderdijk 36
Lemmer


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019