Vakbondsactie voor behoud van een sociale WAO


WAO-demonstratie op het Plein in Den Haag
Foto Rob heusdens

Van een correspondent

Op 1 april debatteerden in Den Haag de vaste kamercommissie en het parlement over de plannen van het kabinet voor de WAO. Op het plein voor het parlementsgebouw vond een protestdemonstratie plaats tegen de afbraakplannen van de WAO door De Geus. Vakbeweging, Kamerleden van de SP, de PvdA en GroenLinks en een werkgeversvertegenwoordiger voerden het woord en wezen de plannen van De Geus af.

Het SER-advies, waarvoor de FNV optreedt, is een verslechtering van de bestaande wetgeving en in dat opzicht een zeer mager akkoord, maar zelfs hierin kunnen De Geus en dit kabinet zich niet vinden. Alle sociale rechtvaardigheid wordt door dit kabinet met één pennenstreek van tafel geveegd. De FNV is dan ook uitgepraat met De Geus. Het devies voor de komende tijd is: doorgaan met en uitbreiden van de acties om deze asociale verslechteringen ongedaan te maken.

Incident overschaduwde debat

Hoewel er pers aanwezig was om over deze actie te berichten, werd dit belangrijke debat over de toekomst en het voortbestaan van een sociale regeling als de WAO volledig overschaduwd door een incident elders in de stad, waarbij minister van Aartsen en diens assistent slachtoffers werden van een bewuste aanrijding. De media hadden alleen aandacht voor dit incident en zwegen in alle toonaarden over het debat in de Kamer en de vakbondsactie.

Decor voor aanvallen op de gehele bevolking

Het creëren van een sfeer van angst, waarbij zelfs de kleinste zaken worden opgeblazen tot mogelijke terroristische acties, is voor dit rechtse kabinet een uitstekende methode om allerhande verslechteringen van en bezuinigingen op sociale zekerheid en gezondheidszorg geruisloos door te kunnen drukken. De toenemende sociale onzekerheid leidt bovendien tot een klimaat, waarin labiele lieden zich makkelijker laten verleiden om ondoordachte, emotionele dingen te doen. Koren op de molen van de media die toch al nauwelijks aandacht schenken aan de uitgevoerde aanvallen op het levenspeil van de bevolking, maar steeds meer gefixeerd raken op mogelijke terroristische aanslagen en bedreigingen van politici. Terwijl dit kabinet korte metten maakt met de sociale verworvenheden die door strijd van de arbeidende bevolking, generaties lang, tot stand zijn gebracht, kunnen politici nu de vermoorde onschuld spelen en zich een slachtofferrol aanmeten.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019