Korte theoretische fragmenten


 

Er is veel vraag naar korte theoretische beschouwingen in Manifest. Het ontwikkelen van zo'n rubriek vraagt echter voorbereiding. De redactie van Manifest neemt de uitdaging wel graag aan. Om te beginnen hieronder een stukje - in onze ogen uiterst belangrijke - tekst van Lenin. De NCPN gebruikt deze tekst ook op de website.

"Onze leer is geen dogma, maar een leidraad voor het handelen, zo hebben Marx en Engels steeds gesproken en terecht de spot gedreven met het van buiten leren en het domweg herhalen van formules, die in het beste geval slechts kunnen dienen om een algemene taak aan te wijzen, die noodzakelijk door de concrete economische en politieke situatie in elke afzonderlijke etappe van het historische proces wijzigingen ondergaat... Men moet zich die onbetwistbare waarheid inprenten, dat een marxist met het levende leven, met de precieze feiten van de werkelijkheid rekening moet houden en zich niet aan de theorie van de dag van gisteren moet blijven vastklampen"...

In al zijn eenvoud zegt Lenin hier dat communisten de taak hebben om steeds weer opnieuw de feiten te onderzoeken en op basis van die feiten conclusies te trekken. Dat wordt nogal eens vergeten, het is bovendien uiterst vermoeiend. Maar waar dit onderzoek niet plaatsvindt, dreigen verstarring, (filosofisch) idealisme en vooringenomenheid.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019