Strijdbaar 1 Meifeest afdeling Twente


Corrie Westgeest en de Internationale gezamenlijk gezongen
Foto NCPN-Twente


 

Door Marco Hanekamp

Evenals voorgaande jaren, heeft de NCPN afdeling Twente dit jaar een goede en bovenal strijdbare dag van de arbeid gevierd. De zaal van Buurtcentrum De Roef in Enschede was dan ook als vanouds goed gevuld. Ook onze Duitse kameraden van de DKP waren dit jaar wederom aanwezig.

Corry Westgeest bedankte eenieder die zich ook dit jaar weer heeft ingezet om dit 1 meifeest mogelijk te maken. "Miljoenen mensen vieren vandaag 1 mei", aldus de enthousiaste spreekster. In landen met een socialistisch stelsel is 1 mei natuurlijk een belangrijke nationale feestdag, maar binnen een kapitalistische economie is er vaak sprake van repressie, represailles en minachting voor de werkende bevolking. Westgeest voegde daaraan toe dat Nederland het enige land in Europa is, waar 1 mei nog geen vrije dag is.

'1 mei vrij, keer het tij, 600 euro erbij'!

Het thema van het 1 meifeest was '1 mei vrij, keer het tij, 600 euro erbij'. Deze eis moet in het schatrijke Nederland zeker haalbaar zijn. Maar "na magere jaren onder de Paarse regering, heeft de rechtse regering Balkenende I en II nog eens flink bezuinigd en hadden we de laatste jaren met prijsstijgingen te maken, mede veroorzaakt door de invoering van de euro". De NCPN heeft altijd gepleit voor onmiddellijke verhoging van de koopkracht. De regering Balkenende zet alles op alles om haar bezuinigingsdrift door te kunnen voeren, onder druk van de VVD. Zo hebben zij onder andere het rampscenario bedacht dat de vakbonden moeten worden overgehaald om ermee in te stemmen dat de lonen twee jaar lang worden bevroren. Westgeest sprak de hoop uit dat de vakbonden de strijd aan zullen gaan, ook daar waar het de (pré)pensioenen betreft.

Bezuinigingswoede

Nederland bevindt zich op dit moment in een flinke crisis. Door de bezuinigingen op collectieve voorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg, thuiszorg en sociale zekerheid, brengt dit kabinet bewust heel veel mensen in de problemen. Elke maand komen er nog eens 1400 werklozen bij. Volgens de NCPN is het daarom de hoogste tijd dat het tij gekeerd wordt en de werkenden en uitkeringsgerechtigden de vakbonden onder druk zetten om hun belangen (meer) behartigd te zien.

Medialeugens en crisis

Dat we in Nederland nog steeds geen vrije dag hebben op 1 mei, is volgens Westgeest te wijten aan het feit dat 30 april is uitgeroepen tot koninginnedag, ook al is de koningin dan zelf niet eens jarig. Ook wordt het 1 meifeest in de media als ouderwets en achterhaald bestempeld. Ons geluid komt maar mondjesmaat en gekleurd in beeld. De Volkskrant heeft dit onlangs weer eens bevestigd. In deze krant stond te lezen "1 mei feest Nieuwe CPN, de afdeling Twente organiseert vanavond een ouderwets feest...". Een leuke bijkomstigheid was de foto van Lenin die bij het artikel stond. De NCPN heeft toch nog aardig weten te scoren in de media. Zo is Corry Westgeest op zowel Radio Oost als op Enschede FM genterviewd en is ons 1 meifeest aangekondigd in De Twentsche Courant Tubantia en in de regionale huis aan huisbladen.

Imperialisme

"Sinds het wegvallen van de druk van het socialistische statenblok, is het georganiseerde kapitalisme ofwel imperialisme tot een niets ontziende aanval op de werkende klasse overgegaan", aldus Westgeest. Dagelijks krijgen we leugens voorgeschoteld over bijvoorbeeld het zionisme van Israël, de strijd van de Palestijnen, Irak, en ga zo nog maar even door. Men probeert met deze leugens mensen tegen elkaar uit te spelen en vooral de linksdenkenden een hak te zetten. Het is niet voor niets dat communisten een eigen krant hebben. In de burgerlijke pers kunnen we immers onze mening niet kwijt. "Wij moeten dit omdraaien en Bush en zijn kliek verslaan", aldus Westgeest. "Waar mogelijk, steunen wij overal ter wereld politieke initiatieven tegen het misdadige imperialisme", voegt ze er aan toe.

Internationale solidariteit

Corry Westgeest ging in haar speech nog in op het feit dat 1 mei direct verbonden is met solidariteit van alle progressieve mensen, partijen en bewegingen, in de hele wereld. De kloof tussen arm en rijk wordt intussen steeds groter. Slechts 587 individuen en families bezitten 1,9 biljoen dollar, terwijl 1 miljard mensen moeten rondkomen van slechts 1 dollar per dag. "Het linkse verzet tegen Bush, Blair, Balkenende, Sharon en consorten neemt gelukkig met de dag toe". Westgeest besluit haar speech met de opmerking dat het beste bewijs dat het socialisme de enige oplossing is, het feit is dat er op Cuba geen werkloosheid is. Dat komt doordat alle winsten per definitie naar de werkende klasse gaan. De NCPN roept dan ook alle linkse krachten op te blijven strijden voor een socialistsiche maatschappij.

Free the five

Tweede spreker van de avond was Joop Zwart, secretaris Nederlands steunpunt Free The Cuban Five. Hij vertelde over zijn ervaringen rondom "Pastors for Peace". In het verleden is Zwart met een door Pastors For Peace georganiseerde karavaan meegereisd. Deze karavaan had tot doel goederen naar Cuba te brengen. Joop Zwart raakte daarna betrokken bij de actie "Free the Five". Deze actie is gericht op de vrijlating van vijf Cubanen die door de VS gevangen zijn genomen, notabene vanwege het feit dat zij 170 aanslagen op hun land wisten te verijdelen! De VS zien dit als een misdaad, terwijl de VS zelf zich zo actief opstellen tegen het terrorisme. De vijf van Miami, zoals deze gevangenen worden genoemd, worden op schandalige, mensonterende manier behandeld door de VS. Dit najaar nog zal er een actie worden gehouden, aldus Joop Zwart.

Muzikale omlijsting

De muzikale omlijsting van het 1 meifeest werd dit jaar verzorgd door politiek zangers Raul en Yvonne Buru. Zij brachten heerlijke Zuid-Amerikaanse muziek ten gehore. Op het moment dat Raul wilde zingen over zijn ervaringen in Chili, kwamen er veel emoties los, waarop de zanger in tranen uitbarstte. De zanger vertelde dat veel mensen denken dat Salvador Allende vermoord is. Echter, in 1973 pleegde deze zelfmoord. Om de strijdbaarheid nog meer kracht bij te zetten, werd aan het eind van het feest de internale uit volle borst meegezongen.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019