Korte impressie van gesprek tussen vertegenwoordiging van het partijbestuur van de NCPN en Abelardo Curbelo, hoofd van de sectie Europa van het internationaal bureau van de PCC op donderdag 6 mei 2004.


Abelardo Curbelo
Foto Manifest 


Deel van de delegatie v.l.n.r. Chuck Barkey, Elio Rodriguez Perdomo, Abelardo Curbelo, Job Pruijser, Alejando de Mello
Foto Manifest 

Aanwezig: Abelardo Curbelo, Elio Rodriguez Perdomo (ambassadeur) en Enrique A. Prieto López (1e counceller), Chuck Barkey, Jan Ilsink, Hein van Kasbergen, Wil van der Klift, Alejandro de Mello en Job Pruijser.

Abelardo Curbelo dankte de NCPN voor solidariteit met Cuba onder de huidige moeilijke omstandigheden in Nederland. De solidariteit heeft twee zijden, het is een wisselwerking, bedoeld om elkaar te versterken. Doel van het gesprek was het vinden van nieuwe methoden om het solidariteitswerk te versterken op een wijze dat ook de NCPN er door wordt versterkt. Daartoe moet ingezet worden op de massa. Vechten voor Cuba betekent in de praktijk op die manier ook tegelijkertijd versterking van de NCPN. Er werd gedetailleerd ingegaan op mogelijke vormen van solidariteit.

Van Cubaanse zijde schat men in dat de huidige acties, waaraan internationaal enkele journalistenorganisaties meedoen, na enige tijd zullen opbranden. De Cubaanse werkelijkheid wijkt teveel af van de negatieve beelden die door de anti-Cuba-lobby worden verspreid. De acties verlopen hier en daar al en zij worden niet internationaal gecoördineerd. Daarom wordt opgeroepen om in geval van acties bij de Cubaanse ambassade door te gaan met de 'verdediging' om te laten zien dat er ook mensen/groepen zijn die pal achter de Cubaanse revolutie staan.

Het is nodig om het initiatief weer terug te nemen (Cuba 5 en Stop-Blokkade) en de solidariteitsacties uit te breiden. De beste verdediging is nog steeds de aanval! Dat gaat het beste door de waarheid over Cuba te verbreiden en door mensen te bewegen met eigen ogen de Cubaanse realiteit te gaan zien. Wij zouden groepen moeten samenstellen; de Cubanen zorgen voor het programma aldaar. De uitwerking van dit project kan in overleg met de Cubaanse ambassade.

In het algemeen gesproken biedt de Cubaanse Revolutie tal van mogelijkheden om hun socialisme, hun socialistische verworvenheden in stelling te brengen, vooral nu de (kapitalistische) aanvallen op de sociale zekerheid in eigen land in hevigheid toenemen. Hoe kunnen we de Cubaanse verworvenheden op het punt van gezondheidszorg en onderwijs benutten voor ons werk? De walging over het optreden van de VS-soldaten en het toenemende verzet tegen de Amerikaanse bezetting en tegen de Amerikaanse politiek in het algemeen, maakt de steun voor Cuba makkelijker.

Aparte aandacht moet uitgaan naar de jongerenuitwisseling. Jongeren worden in het Westen steeds minder serieus genomen en zoeken naar vormen om hun verzet vorm te geven. Van Cubaanse zijde werd erop gewezen dat Cubaanse jongeren dolgraag contact willen hebben met jongeren van elders.

De NCPN zal dit jaar een bezoek brengen aan Cuba en de PCC.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019