Arbeidsonrust in Italië

Fiat-arbeiders komen in opstand


Politiegeweld tegen stakende FIAT-arbeiders in Melfi 

Van redactie buitenland

De Vakbond "Confederazione Unitaria di Base" (Basis-eenheidsverbond) riep vorige maand een algehele staking uit ten behoeve van het behoud van rechten en waardigheid bij de FIAT-vestiging in Melfi. De staking had een duidelijk politiek karakter. Manifest plaatst het artikel alsnog, omdat het duidelijk maakt dat de sociale tegenstellingen in Italië zich verdiepen

Op woensdag 28 april vond er gedurende vier uur een nationale, algemene staking plaats tegen de politie-onderdrukking, en vóór de rechten en waardigheid van de arbeiders van Melfi. De landelijke coördinatie van de Fiat-groep van de CUB ondersteunt de staking en zet zich in voor de strijd van de arbeiders van de fabriek én van de toeleverende fabrieken. Deze strijd ontwikkelt zich momenteel om de rechten op een goed salaris, waardigheid en betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen, tegen de militaristische bedrijfsredenatie van FIAT in.

Melfi staat voor sociale afbraak

Melfi (1) staat de laatste jaren voor de algehele achteruitgang van de rechten van de arbeiders. De Algemene Vakbond heeft dit FIAT toegestaan. Behalve miljoenen euro's die FIAT van de staat en de EU kreeg om zich in dit gebied te vestigen, kreeg de fabriek ook nog eens voor Italië unieke faciliteiten en instrumenten (om te zorgen dat dit de fabriek met de hoogste productiviteit werd). Daarnaast waren de salarissen nog lager dan de toch al niet hoge salarissen in deze sector.

Destijds werden deze omstandigheden als tijdelijk voorgesteld, om de investeringen te begunstigen. Maar nu, na tien jaar, zijn ze nog steeds van kracht. Sterker nog, in plaats van dat FIAT de bedrijfsvoering van de fabriek in Melfi aanpast aan de overige fabrieken, is het andersom. FIAT probeert - en slaagt er ook al gedeeltelijk in - om, ook weer met instemming van de algemene vakbond, de andere fabrieken de bedrijfsvoering van Melfi te laten volgen en bewijst hiermee dat de achteruitgang op het gebied van arbeidsvoorwaarden, loon en rechten uiteindelijk iedereen treft.

"Als de onderlinge wedloop tussen fabrieken en arbeiders eenmaal wordt geaccepteerd, is het eind zoek", zegt Piergiorgio Tiboni, landelijk coördinator van het CUB, "en zo hebben we de afgelopen jaren gezien hoe die competitie zich over de hele FIAT verbreidde. We zijn getuige geweest van de uitbarsting van tegenspraak en wedijver die deze keuze tot gevolg had voor alle arbeiders van FIAT: fabrieken worden gesloten, vaste banen worden vervangen door tijdelijke, en verdere uitbuiting van de arbeiders vindt plaats door dezelfde productie te laten draaien door minder medewerkers".

Andere vakbond nodig

Door dit beleid valt een deel van de arbeiders steeds meer ten prooi aan uitbuiting en chantage, terwijl anderen eenvoudigweg kapotgemaakt worden. Als we ons hiertegen willen wapenen, hebben we een vakbond met heel andere doelstellingen nodig. De CUB acht het noodzakelijk het voortouw te nemen rond een aantal gemeenschappelijke belangen van alle arbeiders van FIAT: de productie van de verschillende fabrieken weer in evenwicht brengen met elkaar door het werk te verdelen over alle fabrieken en alle medewerkers om zo de positie van de arbeiders ten opzichte van fabriek en vakbond te versterken en ontslagen te voorkomen. Verder moeten de verdragen die nachtdiensten goedkeuren, worden teruggedraaid, dienen de diensten korter teworden en moeten de lonen gelijkgeschakeld worden.

(1) Melfi ligt in het zuiden van Italië, in het zeer arme Basilicata. Om de economische ontwikkeling in dit deel van Italië te stimuleren, zijn er omvangrijke subsidies te halen wanneer je hier als bedrijf investeert (noot M.v.O.)

Bron: Flmu-CUB, 27-4-2004, vertaling Marisca van Ommen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019