Aan: de Nederlandse media

Na een lange periode van rust onder de Koerdische gemeenschap in Nederland, maken wij ons nu grote zorgen. Onze gemeenschap heeft zich door de jaren heen op een positieve manier in Nederland gevestigd en een grote bijdrage geleverd aan de integratie. De beslissing van de Hoge Raad om de uitlevering van Mw. Nuriye Kesbir toe te staan heeft opnieuw voor ernstige onrust gezorgd en maakt bij ons de herinnering los aan het jaar 1999, de ontvoering van de Koerdische leider Abdullah Öcalan. Wij hadden gehoopt dat we de problemen van 20 jaar oorlog achter ons hadden gelaten. Nu hebben wij sterk de indruk dat alles weer opnieuw gaat beginnen, en dat is een harde klap voor de integratie van Koerden in Nederland.

Als Koerdische gemeenschap hebben wij steun gegeven aan de toetreding van Turkije tot de EU, omdat dit ook een waarborg zou zijn voor de rechten van het Koerdische volk. Die steun komt nu door deze beslissing erg onder druk te staan. De beslissing tot uitlevering van Nuriye Kesbir komt daarbij nog boven op de veel hardere aanpak van Koerdische vluchtelingen en asielzoekers. Dat kan onze gemeenschap niet aan.

Nederland heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden in het conflict tussen de Koerden en de Turkse staat en niet met Turkse ogen naar de Koerdische gemeenschap gekeken. De rechten van de Koerden in Nederland zijn tot nu toe in acht genomen. Het vertrouwen dat hierdoor binnen de Koerdische gemeenschap was ontstaan is door bovengenoemde beslissing van de Hoge Raad en de andere problemen ernstig geschonden. Nederland mag niet met Turkse ogen naar de Koerdische kwestie kijken.

Als Turkije zo betrouwbaar was, waarom is Turkije dan nog steeds geen lid van de Europese Unie? Voor de Koerden zou dit algemene rechten betekenen. Maar de realiteit is, dat de Koerdische kwestie nog steeds niet is opgelost. Er wordt beweerd dat er nu lessen in de Koerdische taal gegeven kunnen worden. Maar in de praktijk is hier geen sprake van. Al bijna een eeuw lang heeft Turkije de Koerden 'Bergturken' genoemd. In de praktijk doen ze dit nog steeds. Er is dus weinig veranderd. Turkije beweert een onafhankelijk rechtssysteem te hebben. Als dit zo zou zijn is het tegenstrijdig om tezelfdertijd een garantie te geven. Wij willen benadrukken dat wij geen enkel vertrouwen hebben in het Turkse rechtssysteem. Een voorbeeld hiervan is de manier waarmee de Turkse rechtspraak is omgegaan met de zaak van de Koerdische afgevaardigde Leyla Zana en haar collega's.

Nuriye Kesbir behoort tot een bijzondere bevolkingsgroep in Turkije, de Yezidis. Deze groep is onderdrukt door de Turkse staat en islamitische Koerden. Door de onderdrukking leeft 90 procent van de Yezidis in het buitenland, vooral in Duitsland. De hele familie van Mw. Kesbir leeft in Duitsland en van daaruit heeft zij aan de PKK deelgenomen.

Haar rol bestond vooral uit het uitvoeren van vrouwenactiviteiten en het vergroten van het bewustzijn. Het kan zijn dat veel landen haar als terrorist zien, maar voor het Koerdische volk is zij een vrijheidsstrijdster. Haar uitlevering als Yezidi aan een moslim-regering is totaal onacceptabel en wij kunnen dan ook niet begrijpen dat uitgerekend een CDA-minister tot uitlevering zal overgaan.

U zult begrijpen dat het moeilijk is om onze gemeenschap in de hand te houden als er op deze manier met mensen als Mw. Kesbir wordt omgegaan. Wij willen graag bemiddelen in dit conflict om ernstige consequenties te voorkomen. Maar dan moeten wij hier voor wel de mogelijkheid krijgen en moet Nederland haar neutraliteit in de kwestie bewaren. Wij hopen dat u met deze aanpak kunt instemmen.

Hoogachtend namens de Koerdische Gemeenschap in Nederland,

Federatie Koerden in Nederland Fed Kom
Koerdisch Nederlands Cultureel Centrum Amsterdam
Koerdistan Centrum Rotterdam
Koerdische Arbeiders Vereniging Den Haag
Koerdische Vereniging Zaandam
Koerdische Vereniging Eindhoven
Koerdische Vereniging Deventer
Koerdische Vereniging Middelburg
Koerdische Vereniging Arnhem
Koerdische Vereniging Geleen
Koerdische Vereniging Alkmaar
Stichting Koerdisch Onderwijs Nederland
De gezamenlijke Koerdische Vrouwen Verenigingen Nederland
Stichting Koerdische Nationale Bibliotheek en Archief in Nederland
Stichting Mesopotamië TV
Associatie ter Bescherming van Koerdische Kunst en Cultuur

Vrijdag 14 mei 2004 8:51

FED-KOM FEDERATIE KOERDEN IN NEDERLAND
Sloterkade 10- 1058 HD Amsterdam
Tel: 020-6141816, fax: 020-6143468
E-mail:fedkom@dds.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019