Bevrijdingsdag

Westen brengt geen vrede


 

Van een correspondent

Op 5 mei jl. is in Nederland bevrijdingsdag gevierd. Naast de traditionele kranslegging bij het Nationale Bevrijdingsmonument vond in Wageningen het defilé van de veteranen plaats en het jaarlijks symposium georganiseerd door het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945. Het onderwerp van het symposium was 'Hoe win je de Vrede'. Een oud-minister van Defensie en twee actieve anti-Cuba-lobbyisten mochten dat uitleggen. De conclusie was voorspelbaar: vrede moet je militair afdwingen. Het resultaat van die aanpak zien we in Irak.

De sprekers waren dhr. Van Eekelen (voorzitter van de Europese Beweging, oud-minister van Defensie, en oud-secretaris generaal van de WEU) en dhr. Koenders (lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid). In het forum namen zitting dhr. Gruijters (directeur van Pax Christi) en mevr. Polman (schrijfster/journaliste).

In de zaal waren veel vertegenwoordigers aanwezig van de Nederlandse regering en van verschillende internationale (militaire) organisaties. Door verschillende sprekers werd een pleidooi gehouden voor meer militaire interventies wereldwijd door de rijke kapitalistische landen daar waar sprake zou zijn van falende regeringen en langer militair aanwezig te zijn daar waar sprake zou zijn van wederopbouw na interventies, zelfs de term her-kolonialisatie werd regelmatig als remedie voor de internationale malaise geopperd.

Reactie

In reactie op deze discussie heeft A. de Mello van de NCPN het woord gevraagd aan de voorzitter en als volgt de zaal toegesproken: "Ik betreur het ten zeerste dat men hier spreekt over de derdewereld op een paternalistische toon, kolonialistisch en zelfs imperialistisch. Volgens mij is de beste manier om in een langdurige wereldvrede te investeren juist dekolonialisatie, militair en economisch. Ter illustratie wil ik twee voorbeelden noemen, één over militaire interventies en één over economische afhankelijkheid:
  1. De Latijns-Amerikaanse landen zijn gemiddeld 100 jaar onafhankelijk (van Spanje, Frankrijk, Portugal en Groot-Brittannië). In deze 100 jaar zijn er 72 militaire interventies verricht door landen van buiten Latijns-Amerika, waarvan 58 door de Verenigde Staten van Noord-Amerika.
  2. Een onderdirecteur van het Internationaal Monetair Fonds heeft een paar jaar geleden verklaard dat er twee grote bedreigingen zijn voor de economieën van de rijke westerse landen:
    1. a. dat de derdewereldlanden zich failliet verklaren en dat ze de buitenlandse schulden niet betalen, of
    2. b. dat de derdewereldlanden de schulden juist wél betalen.

Ik kan me voorstellen dat het voor de rijke landen een groot probleem kan zijn om de dekolonialisatie ineens te realiseren en daarom denk ik dat het stap voor stap zou moeten gebeuren. Een eerste goede stap zou zijn om ervoor te zorgen dat de olie van Irak voor de Irakezen zal zijn en dat de Nederlandse troepen in Irak onmiddellijk worden teruggetrokken.

Discussie

Uit de hoek van de journalisten volgde een luid aplaus, andere deelnemers in de zaal volgden het voorbeeld, maar de officiële sprekers toonden weinigwaardering voor de zo anders denkende NCPN'er. De situatie leidde tot een felle discussie over de toespraken waarin werd gepleit om meer en langer te interveniëren. Tot het einde van het symposium bleek dat de meningen in de zaal behoorlijk uiteenliepen. Het optreden van De Mello had het rechtse feestje in de war geschopt.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019