Officiële verklaring van de Cubaanse regering


 


 


 

Van redactie buitenland

De harde en wrede maatregelen die de Verenigde Staten hebben toegevoegd aan de 45 jaar durende blokkade hebben als direct doel de verstikking van onze ontwikkeling en het beperken tot het minimum van de harde valuta's die voor ons onmisbaar zijn om tegemoet te komen aan de behoefte van onze bevolking aan voedsel, gezondheidszorg, onderwijs en andere noodzakelijkheden.

Gebaseerd op haar langdurige ervaring, onverstoorbaar en eensgezind, en in overeenstemming met de hoge politieke cultuur van haar bevolking neemt de Revolutie met onmiddellijke ingang de volgende voorzorgsmaatregelen:

 1. De verkoop in de harde valuta-winkels wordt tot nader order opgeschort, met uitzondering van voedsel en toiletartikelen. Bovenal garanderen wij dat noodzakelijke goederen en diensten voor de gehele bevolking beschikbaar moeten blijven, waarbij privileges niet zullen worden toegekend.
 2. De prijzen van de gesubsidieerde en gerantsoeneerde producten zullen niet worden gewijzigd.
 3. De lopende programma's op het gebied van de gezondheidszorg zullen onveranderd doorgang vinden.
 4. Het huidige onderwijsprogramma dat ook voorziet in maaltijden en tussendoortjes zal niet alleen gehandhaafd blijven: de uitbreiding ervan zal voortgezet worden.
 5. Als een essentieel deel van de levenskwaliteit van onze bevolking zal de cultuur de huidige buitengewone ontwikkeling voortzetten. De algemene culturele vorming van het volk wordt blijvend gestimuleerd.
 6. Programma's met betrekking tot de veralgemenisering van het hoger onderwijs worden bevorderd en uitgebreid tot elke uithoek van het land.
 7. Het werkloosheidscijfer zal beperkt blijven tot een niveau van 2,5 procent van de beroepsbevolking.
 8. De wisselkantoren (bekend als CADECAS) van het Centrale Banksysteem zullen met de gebruikelijke ijver en efficiëntie blijven opereren.
 9. De huidige wisselkoersen van de Cubaanse peso, de omwisselbare peso en de Amerikaanse dollar zullen onveranderd blijven. 10. Alle spaartegoeden in Cubaanse peso's, omwisselbare peso's of Amerikaanse dollars, die onze inwoners bij de banken in bewaring hebben gegeven, zullen evenals de betreffende rentes onaangetast blijven.
 10. De boerenmarkten waar de landbouwers hun producten tegen vrije prijzen verkopen en de staatsboerenmarkten zullen onder dezelfde vastgestelde regels blijven functioneren.
 11. Met betrekking tot de mijnbouw zal de nikkel- en kobaltwinning opgevoerd worden, evenals het zoeken naar olie en gas in de goedbestudeerde en veelbelovende gebieden, dit alles met nieuwe boortechnieken waarmee wij niet afhankelijk zijn van anderen.
 12. Voor onze economische investeringen zal het volgende principe toegepast worden: de investeringen die het snelst kunnen worden afbetaald en de investeringen die het snelste en hoogste rendement opleveren krijgen de absolute prioriteit.
 13. Wat de landbouw betreft zal de prioriteit gegeven worden aan de export van producten en aan de regelmatige voedselproductie. Om te komen tot een reductie van de import en lagere brandstofuitgaven wordt het gebruik van dieren bij de landbewerking geïntensiveerd.
 14. De landbouwgronden waar voor de herstructurering van de suikerindustrie suikerriet werd verbouwd moeten rationeel en optimaal hergebruikt worden.

Ook zullen onze bevolking en de hele productie- en dienstensector alles in het werk moeten stellen om zoveel mogelijk kwaliteitsproducten en dienstente leveren met een zo groot mogelijke besparing van de gronstoffen.

Als de genomen maatregelen onvoldoende blijken te zijn om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden zullen er nieuwe stappen ondernomen worden, waarbij het tegemoetkomen aan de basisbehoeften van onze bevolking de hoogste prioriteit moet krijgen.

De wreedheid van de maatregelen van de Amerikaanse regering brengen ongelukkigerwijs een verhoging van de prijzen in de harde valuta-winkels en van de benzineprijzen met zich mee, al compenseren deze verhogingen de extreem hoge prijzen van voedsel op de wereldmarkt, het transport ervan hierheen, en de bijna onbetaalbaar hoge olieprijzen geenszins.

Onder alle omstandigheden zal het land de benodigde hulpbronnen aanboren om het hoofd te bieden aan deze agressie en de opofferingen van het volk tot het minimum te beperken.

De politieke strijd is op dit moment van het grootste belang. Onze belangrijkste opdrachten in de strijd van het volk bestaan uit de verbetering van de tactieken, de methoden en de principes, en de voortzetting van de verhoging van het revolutionaire, patriottische en socialistische bewustzijn van onze onoverwinbare bevolking.

Er zullen dagen komen van harde arbeid en opofferingen, maar ook van glorie en overwinning voor ons heldhaftige vaderland.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019