Mevrouw Birthler komt met oude verhalen

Lastercampagne tegen DKP heropend


Onder. Mw. Birthler bezig met het bewijzen van haar bestaansrecht.

Door Marcel de Jong

Er doen op dit moment verhalen de ronde over een militaire opleiding van DKP-leden in de DDR. In het TV-magazine "Frontal 21" en de "dienst voor de opheldering van de door het DDR-ministerie voor staatsveiligheid begane misdaden" (in het kort naar de voorzitster Birthler-dienst genoemd) wordt er uitgebreid aandacht aan geschonken. Maar wat ze op dit moment 'openbaren' is al meer dan tien jaar bekend.

Toen eind 1989 de eerste praatjes opdoken dat vele jaren lang zorgvuldig uitgekozen jonge kaders van de Duitse Communistische Partij in de DDR een militaire opleiding hadden gekregen, reageerden de Westduitse geheime diensten verbaasd. Ze wisten van niets. Sinds het begin van de zeventiger jaren werden strijdbare jonge communisten uit de BRD naar de DDR gebracht. In wat nu het bondsland Brandenburg is, werden zij - zo wordt verteld - door specialisten van de NVA (het DDR-leger) en het MfS (de staatsveiligheid) voor de zogenaamde 'Noodsituatie' opgeleid. Die 'noodsituatie' kon een revolutionaire situatie in de DDR zijn, een oorlog tegen een socialistisch land (Tsjechoslowakije 1968!) tegen een staat van de derdewereld, maar ook een opheffing van de grondrechten in de BRD.

Alles zou gebeurd zijn zonder medeweten van de DKP-partijleiding, ook in de top van de SED wisten maar weinig mensen er van af. Het werd dan ook later door allen, die er verantwoordelijk voor waren geweest, als politiek avonturisme veroordeeld. Niet voor niets was het voor de veiligheidsdiensten van de DDR verboden leden van de DKP te werven, opdat deze in hun politieke strijd niet gewantrouwd zouden worden.

Wat de Birthler-dienst en het TV-magazine nu als belangrijk nieuws uit gereconstrueerde MfS-dossiers verkondigen, was enkele jaren geleden al te lezen. In 1991 kopte 'Der Spiegel' ermee, in 1995 waren er berichten over een proces tegen de strijders van de 'MO/Militärorganisation'. Het werd toen echter niet meer zo interessant, het proces werd ingetrokken nadat de zes aangeklaagden geldboetes hadden betaald. Er zijn geen andere processen meer te verwachten, aangezien de 'DKP-partisanen' geen misdaden hebben begaan.

Opgeschroefde verhalen als afschrikking

Ook DKP-voorzitter Heinz Stehr ziet in de jongste publicaties niets nieuws. Dat ze toch weer worden opgedist, heeft volgens hem veel met de actuele politieke situatie te maken. In een persbericht van het DKP-partijbestuur wordt de reden duidelijk gemaakt.

" (...) Meer, vooral jonge mensen raken geïnteresseerd in de politiek en organisatie van de DKP. De partij staat op dit moment in de verkiezingscampagne voor het EU-parlement. Zij maakt deel uit van buitenparlementaire acties en bewegingen. Daartegen wordt het anticommunisme ingezet en de DKP in verband met terrorisme gebracht. Eenieder die de politiek, het werk van DKP-leden kent, kan inschatten dat deze provocatie ten doel heeft de DKP te discrediteren.

In een tijd waar de bezettingsmachten in Irak, vooral die van de VS, door nieuwe onthullingen beschuldigd worden van terreur en martelingen, waar een discussie begint over wat de Special Force KSK van de Bundeswehr in Afghanistan heeft gedaan en op welke basis ambtenaren van de GSG9 (een Special Force van de 'Grenspolitie', de Duitse marechaussee, MJ) in Irak actiefzijn, probeert men met dergelijke publicaties de eigen schuld en verantwoording af te leiden van tegen het volkerenrecht gerichte oorlogen.

Mevrouw Birthler en haar reusachtige overheidsapparaat moeten blijkbaar hun bestaansrecht bewijzen, ook al gaat het om dossiers die al meer dan tien jaar geleden werden gesloten. De DKP laat zich door zo'n provocatie niet afleiden van politieke actie in deze tijd, dat zal niet lukken!"

(DKP-Persdienst, 19 mei 2004)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019