Nee, tegen de Europese grondwet

Door Wil van der Klift

De nieuwe Europese grondwet betekent verdere uitholling van de democratie en een stevige basis voor voortzetting van de neoliberale politiek van de EU. De strijd tegen het aannemen van de Europese grondwet zou veel hoger op de agenda van de arbeidersklasse moeten worden gezet.

Het recht van het kapitaal om zichzelf waar dan ook te doen gelden, de vrijheid van het kapitaal om zich binnen de Unie heen en weer te bewegen en het recht van het kapitaal om werk toe te delen waar het zo uitkomt, zijn al toegekend door het Verdrag van Rome. Deze 'rechten' van het kapitaal dreigen nu, dankzij de Europese grondwet, constitutionele bescherming te krijgen.

De aanname van de Europese grondwet zal leiden tot een Europese federale staat. Een dergelijke samenwerking die alleen door de belangen van het kapitaal gedicteerd wordt en die door de bovennationale wetgeving onze nationale soevereiniteit tenietdoet is schadelijk voor de bevolking.

EU: ondemocratisch

Bovendien zal de Europese federale staat geleid worden door de Europese Commissie die zal optreden als regering, hoewel zij niet bestaat uit politici die door de bevolkingen gekozen zijn, maar uit ambtenaren. De commissarissen kunnen niet door middel van verkiezingen afgezet worden en de Commissie zal zowel de wetgevende als de uitvoerende macht in handen hebben.

Onder de Europese grondwet komen nieuwe beleidsterreinen onder de bevoegdheid van de EU te vallen, en meer beleidsterreinen worden onderworpen aan meerderheidsbesluiten. De grondwet maakt het mogelijk dat er steeds meer beleidsterreinen onder de bevoegdheid van de Unie komen te vallen zonder dat er wijzigingen in de grondwet aangebracht hoeven te worden.

De grondwet en de nieuwe beleidsterreinen zorgen voor een grotere macht van het Europese Hof. Vandaar dat de naam ervan gewijzigd zal worden in het 'Hof van Justitie', waar alle civiele procedures, strafzaken en arbeidsgeschillen zullen terechtkomen. Er zal geen mogelijkheid bestaan om in beroep te gaan.

Overwinning havenarbeiders

De zogenaamde werkgelegenheidspolitiek van de EU wordt al volledig gedicteerd door de belangen van het kapitaal. De grondwet brengt een zware klap toe aan het collectieve model en de arbeidsrechten. Het recht op een collectieve overeenkomst is onder vuur komen te liggen. Het meest recente voorbeeld hiervan is de, door strijd van de havenarbeiders mislukte, poging tot de liberalisering van de havenarbeid.

Tegenwoordig proberen de pleitbezorgers van de EU ons ervan te overtuigen dat een sterke Europese staat een tegenwicht zou bieden tegen het agressieve, militaristische Amerikaanse imperialisme. De EU vormt echter ook een imperialistische macht. Dit is al vaker aangetoond tijdens vergaderingen van de Wereldhandelsorganisatie en het blijkt ook uit de houding van de EU tegenover Afrikaanse landen. Men beweert dat de Europese Unie geen militaristisch samenwerkingsverband is. De afgelopen jaren zijn we echter getuige geweest van plannen voor een Europees leger dat overal ter wereld ingezet kan worden. Ook verkondigt men dat de EU hogere waarden hanteert en een verder ontwikkelde democratie vertegenwoordigt. De waarheid is echterdat de ontwerp-grondwet gebaseerd is op volledig ondemocratische instellingen.

Bovendien heeft de geschiedenis ons geleerd dat twee rivaliserende imperialistische machten geen vrede en harmonie met zich meebrengen, maar dat ze conflicten en oorlog in het leven roepen.

Het is van het grootste belang dat er een referendum over de grondwet komt en dat de nieuwe grondwet wordt afgewezen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019