Geen bezuinigingen op welzijn in Groningen


Groningse kameraden colporteren huis aan huis met Manifest.
Foto Rob Heusdens  

Van een correspondent

Door de bezuinigingen van de gemeente Groningen op WinG (Welzijn in Groningen) staat niet alleen het welzijnswerk (opbouwwerk, sociaal-cultureel werk) onder zware druk, maar worden ook de buurtcentra onderhevig aan de bezuinigingswoede. Op de totale welzijnsbegroting wordt nl. maar liefst 6 ton bezuinigd over de collegeperiode 2002-2006!

Deze gemeentelijke bezuinigingen op welzijn vinden niet alleen plaats in de stad Groningen, maar ook in veel andere gemeenten. In Amsterdam is de welzijnsorganisatie Alcides, zoals onlangs bekend werd gemaakt, al failliet gegaan.

Gevolgen voor het welzijn

Door de bezuinigingen heeft WinG bijv. al moeten besluiten om jaarcontracten niet te verlengen, waardoor er nu al her en der gaten vallen in het sociaal-cultureel werk en opbouwwerk. Vanuit verschillende bewonersorganisaties, zoals onder meer door het pas opgerichte wijkoverleg Indische buurten, wordt hiertegen protest aangetekend.

Deze forse ingreep en wegvallen van structureel welzijn voor bewonersgroepen, heeft uiteraard langetermijngevolgen voor het welzijn in de wijk. Men name voor zwakkere sociale groepen betekent dit een verslechtering van hun positie. Zowel ouderen, tieners, jongeren en volwassenen die op de een of andere manier gebruikmaken van welzijnsactiviteiten worden de dupe van deze bezuinigingen. Naast deze specifieke groepen, voor wie passend welzijnswerk wordt georganiseerd, is in feite iedere buurtbewoner - via het opbouwwerk dat de buurt- en wijkorganisaties faciliteert en activiteiten organiseert om de leefbaarheid van de buurt te verhogen en knelpunten in de woonomgeving op te lossen - gebaat bij toereikend welzijn. Zonder structureel opbouwwerk staan bewoners machteloos om problemen en knelpunten in hun buurt en wijk op te lossen, en zal ook de georganiseerde bewonersinspraak ineenstorten. Kortom: deze bezuinigingen tasten de leefbaarheid van zeer veel mensen aan, en moeten daarom ook van de baan!

Kom naar de raadscommissie op 16 juni

Op woensdag 16 juni (s'avonds om 19.30 uur, oude raadszaal) wordt de situatie rond WinG en de gevolgen van de bezuinigingen op het welzijn in de raadscommissie voor Zorg en Beheer besproken. Twee weken later zal dit onderwerp in de gemeenteraad worden besproken. De NCPN roept buurtbewoners en vertegenwoordigers van bewonersorganisaties op massaal de raadscommissievergadering van 16 juni te bezoeken, en protest te laten horen tegen de afbraak van het welzijn. Spandoeken en protestborden meenemen!
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019