Verslag van de vergadering van het PB van 24 april 2004

Voor het Manifestdebat zijn nog niet overal ledenvergaderingen geweest. Het debat zal worden gehouden in een gebouw van een Turkse vrouwenorganisatie aan de Mauritskade in Amsterdam. Voor de 600 euro-actie wordt verwezen naar het verslag van de secretarissenvergadering.

Inleiding

De VS zijn feitelijk failliet en worden op de been gehouden door het buitenland. De VS schrijven staatsobligaties uit en zijn hierdoor in staat geld te lenen. Een groot deel van de schuld is in bezit van Japan en het Chinese aandeel groeit. De langlopende rente is niet gestegen ondanks het financieringstekort. De verschillende economieën in de wereld zijn verstrengeld, inclusief de Chinese. De werkgelegenheid verplaatst zich naar lagelonenlanden. De prijzen op de goederenmarkt stijgen door de niet verkochte obligaties, dit zorgt voor een inflatoir proces, er wordt geld bijgedrukt.

Producten worden ook duurder. Het CBS zegt van niet, maar het is simpel vast te stellen in de supermarkten dat veel producten enorm in prijs zijn gestegen. Het prijsindexcijfer is ook de basis voor de looneisen van de vakbeweging, maar de gemeentelijke heffingen worden er niet in opgenomen en het wordt op alle mogelijke manieren 'opgeschoond' en daardoor boekhoudkundig verlaagd. Kortom de gepresenteerde cijfers zijn onbetrouwbaar omdat er correcties worden toegepast om een (kunstmatige) prijsdaling aan te tonen. Dit alles heeft voor de financiële wereld tot doel een schijnwerkelijkheid te creëren die de westerse economieën draaiend moet houden. De (georganiseerde) macht van het financierskapitaal is op dit moment zeer groot. Het PB deed een aantal voorstellen over het gebruik van de analyse in de praktijk.

5de partijcongres in 2005

De voorbereidingen hiervoor worden vanaf nu gestart. De economische situatie moet een onderwerp op het congres zijn, evenals de resultaten van het Manifestdebat. Verdere onderwerpen moeten nog worden vastgesteld.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019