Uit de Oude Doos maar Actueel

"... Voor marxisten geldt het als theoretisch volstrekt vaststaand en door de ervaringen van alle Europese revoluties en revolutionaire bewegingen ten volle bevestigd, dat de kleine eigenaar, de kleine bezitter (een maatschappelijk type, dat in veel Europese landen zeer sterk, zelfs massaal verbreid is) gemakkelijk in extreem revolutionaire stemmingen vervalt, doordat hij onder het kapitalisme blootgesteld is aan een voortdurende onderdrukking en heel vaak aan een ongelooflijk krasse en snelle verslechtering van zijn levensstandaard en aan het bankroet, maar dat hij niet bij machte is uithoudingsvermogen, georganiseerdheid, discipline en standvastigheid aan de dag te leggen. De door de verschrikkingen van het kapitalisme 'wild geworden' kleinburger is een maatschappelijk verschijnsel dat eveneens het anarchisme van alle kapitalistische landen eigen is. De onbestendigheid van dit revolutionarisme, zijn onvruchtbaarheid, zijn eigenschap snel om te slaan in onderdanigheid, apathie en gefantaseer en zich zelfs tot 'dolle dingen' te laten meeslepen door deze of gene burgerlijke 'mode'stroming - dit alles is algemeen bekend. Maar het theoretisch, abstract erkennen van deze waarheden behoedt de revolutionaire partijen nog geenszins voor de oude fouten die steeds bij onverwachte aanleidingen, in ietwat nieuwe vorm, in een vroeger niet gekende vermomming of omgeving, onder originele - meer of minder originele - omstandigheden voorkomen. ( ...)"

Uit: 'Linkse stroming, een kinderziekte van het communisme, W.I. Lenin, 1920.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019