Bijdrage van Abelardo Curbelo aan de 13de Internationale Communistische Conferentie, 2-4 mei 2004 (deel 1)


Deelnemers aan het Brusselse Seminar begin mei 2004. Op de eerste rij in het midden met handen over elkaar Abelardo Curbelo. (Foto PvdA-B)  


Massademonstratie in Havana op 1 mei.  

"De strategie en de tactiek in de strijd tegen de globale oorlog van het VS-imperialisme"

De ALCA, borg voor de imperialistische overheersing

Eerst en vooral wil ik u, in naam van het Centraal Comité van de Communistische Partij van Cuba, danken voor uw uitnodiging om nogmaals deel te nemen aan deze Internationale Conferentie, op initiatief van de Partij van de Arbeid van België.

Het is voor niemand een geheim dat wij erg complexe en gevaarlijke momenten doormaken op het vlak van de internationale betrekkingen, gekenmerkt door het gebruik van geweld en de imperialistische overheersing. Afghanistan, Irak, en zoals de president van de Verenigde Staten 'himself' gezegd heeft, elk "duister uithoekje van de wereld" kan het doelwit worden van de hegemonistische, expansionistische en oorlogszuchtige politiek van de huidige VS-administratie.

Die heeft, in de betrekkingen tussen de naties van deze planeet, een aantal nieuwe concepten opgelegd en in praktijk gebracht. Denk maar aan 'beperkte soevereiniteit', 'humanitaire tussenkomst', 'preventieve oorlog' enz... Met deze eufemismen probeert de VS-regering een democratisch tintje te geven aan haar streven om alle staten die zich verzetten tegen haar dictaten en hun autonomie en onafhankelijkheid verdedigen, met geweld te onderwerpen. Zo eigent het imperium zich niet alleen het recht toe om eender welke agressor snel van antwoord te dienen, maar ook om als eerste eender welk land aan te vallen, waarbij landen die zich verzetten natuurlijk voorrang krijgen. Een extra element in de hegemonistische strategie van de Noordamerikaanse administratie is de ALCA, de gekende Amerikaanse Vrijhandelszone, een project gericht op annexatie en bedisseld achter de rug van de meerderheid van de Latijns-Amerikaanse bevolking.

Het leek ons van vitaal belang dit thema vandaag aan te snijden op het Internationaal Seminarie, aangezien de Verenigde Staten de ALCA in versneld tempo willen voltrekken, met het doel de landen van Latijns-Amerika officieel als hun 'achtertuin' te bekrachtigen en paal en perk te stellen aan de banden en contacten van deze regio met de rest van de wereld, Cuba inbegrepen. De ALCA vormt bijgevolg een groot gevaar voor Latijns-Amerika, niet alleen vanuit economisch en politiek oogpunt, maar ook cultureel. Het gaat om het uitdoven van de identiteit en het wegroven van de tradities en de geschiedenis van de volkeren uit de regio.

Strijd voeren tegen de ALCA is vechten tegen het neoliberalisme, tegen de lakeienregeringen, vechten voor solidariteit en voor een echte rechtvaardige en billijke ontwikkeling. Het enige wat de ALCA - synoniem voor neoliberalisme - tot bloei zal brengen zijn de fortuinen van de transnationale ondernemingen en van enkele plaatselijke oligarchieën. Tegelijkertijd zal de sociaal-economische ontwikkeling van de Latijns-Amerikaanse landen blokkeren, zullen armoede en ongelijkheid nog toenemen en zal, eens te meer, het sociale beleid opgeofferd worden, omdat essentiële diensten als gezondheidszorg en onderwijs tot het absolute minimum worden herleid. De bevordering van de nationale en universele culturen zal verdwijnen. En toch stellen de Verenigde Staten de ALCA voor als de enig mogelijke weg voor de ontwikkeling van Latijns-Amerika, als het gouden alternatief dat gematerialiseerd zal worden in de vorm van een juridische verbintenis van de Staten.

Ik wil de aanwezigen hier niet met cijfers overladen maar signaleer hier toch dat het bruto binnenlands product van Latijns-Amerika per inwoner vorig jaar lager lag dan in 1997, wat wijst op een terugval van de groei, dat er 20 miljoen Latijns-Amerikaanse armen meer zijn dan in 1997 en dat de werkloosheidsgraad bijna 11 procent bedroeg, zodat het aantal stedelijke werklozen aangegroeid is tot 17 miljoen. (wordt vervolgd)

Abelardo Curbelo is hoofd van de sectie Europa van het Internationaal Bureau van de PCC (Communistische Partij van Cuba). Vertaling PvdA-B
Zie ook: http://www.wpb.be/icm.htm, wpb@wpb.be

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019