NAVO-top in Istanboel zorgt voor tweedeling van de wereld


Demonstratie tegen de NAVO in Istanbul op zondag 27 juni jl. 

Door E.M.

Op 28 juni aanstaande vindt er in Istanboel een NAVO-top plaats. De deelnemers, waaronder de leiders van de EU-landen en de Verenigde Staten en vertegenwoordigers van de grootste imperialistische organisaties, zullen met elkaar discussiëren over een reeks van agendapunten. De thema's zijn onder meer: het op handen zijnde Europese leger, uitbreiding van de NAVO, de kwesties Rusland en Afghanistan, de betrokkenheid van de NAVO bij de invasie van Irak en tenslotte het belangrijkste onderwerp, een project dat recent door de VS is aangedragen: het 'Groter Midden-Oosten Project'.

De belangrijkste handelspartner van Europa is de VS, daardoor is de economie van de EU volledig afhankelijk van de overleving van de VS. Daarom zal de wereld zien dat bij de bespreking van alle onderwerpen de EU met de VS zal onderhandelen, in plaats van dat zij de confrontatie met hen aangaat.

De onderdrukte volkeren van de wereld zullen wederom zien dat Europa noch de intentie noch de capaciteiten heeft om het gat te dichten dat de Sovjet-Unie achterliet en een macht te worden die zorgt voor evenwicht in de verhoudingen in de wereld.

Het is geen toeval dat de top in Turkije wordt gehouden. Alle agendapunten hebben op een of andere manier met Turkije te maken en bij sommige onderwerpen staat het zelfs centraal, zoals het Europese leger en het 'Groter Midden-Oosten Project'. Zowel het EU- als het VS-imperialisme zullen Turkije vragen om met betrekking tot alle discussiethema's meer initiatief ten gunste van hen te nemen. Daarom brengt George W. Bush een bezoek aan Turkije, twee dagen voorafgaand aan de top, om zich ervan te verzekeren dat de Turkse marionettenregering van Erdogan de visie van de VS volledig begrijpt.

Zoals eerder gezegd is het 'Groter Midden-Oosten Project' van de VS het belangrijkste onderwerp op de agenda. Zoals de naam al aangeeft is de bedoeling van dit project om het Midden-Oosten uit te breiden over de huidige grenzen heen. Landen zoals Algerije, Libië, Egypte, Afghanistan, Pakistan, Oezbekistan, Kirgizstan, Georgië en zelfs India moeten volgens dat plan worden toegevoegd aan het 'Midden-Oosten'. En deze regio, waar zich de rijkste energiebronnen ter wereld in de bodem bevinden, zal zodanig gereorganiseerd worden dat iedere dreiging vanuit de regio voor het imperialisme beantwoord wordt met dezelfde ideologische, economische en militaire reacties. Net zolang totdat elk regime in dit nieuwe Midden-Oosten de rol van lakei heeft aangenomen, zoals Erdogan van Milli Gorus gedurende de afgelopen jaren heeft geleerd. Turkije zal in dit nieuwe imperialistische project niet alleen de rol spelen van 'model-land' maar zal ook een belangrijke basis vormen voor de militaire eenheden, bedoeld voor de imperialistische onderdrukking van de landen van het 'Groter Midden-Oosten'.

Bush, kom niet!

Terwijl er 30.000 man politie wordt getraind om zonder aarzelen op mensen te schieten en er chemische wapens worden geïmporteerd, terwijl de scherpschutters hun plaatsen innemen en Erdogan bedreigingen uit aan het adres van toekomstige demonstranten, bereiden de massa's in Turkije zich voor op anti-imperialistische betogingen. De komende anti-NAVO-demonstraties bieden linkse socialisten de eerste gelegenheid sinds vele jaren om als eenheid op te treden. In tegenstelling tot de antiglobaliserings-demonstraties die de afgelopen jaren over de hele wereld hebben plaatsgevonden, zullen de anti-NAVO-demonstraties in Turkije geleid worden door communisten, en deinhoud van de protesten zal eenduidiger zijn.

De anti-NAVO-demonstraties in Turkije zullen het begin markeren van een reeks van 'Bush, kom niet!'-betogingen, die overal ter wereld waar Bush een bezoek brengt zullen plaatsvinden.

Vertaling J.Bernaven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019