Vluchtelingenbeleid is schending van mensenrechten


Verdonk


 

Door Annabelle Schouten

De gemeente Vlagtwedde is op 7 juni akkoord gegaan met de komst van een vertrekcentrum in Ter Apel. Naast de verwijdercentra op Schiphol en Zestienhoven hoort dit vertrekcentrum bij een proces dat meer dan tien jaar geleden in gang werd gezet: het stapsgewijs uitsluiten van vluchtelingen. Dat wat extreemrechts al jarenlang roept, voert het kabinet Balkenende gewoon uit. Dat wat de PvdA onder Paars heeft opgezet, de nieuwe Vreemdelingenwet, wordt realiteit. Nederland schendt met dit vluchtelingenbeleid mensenrechten.

"Geen enkele lidstaat mag een vluchteling verdrijven of laten terugkeren op wat voor manier dan ook naar de gebieden, waar zijn leven of vrijheid bedreigd wordt." Artikel 33 van het VN-vluchtelingenverdrag.

LPF-kamerlid Nawijn geeft minister Verdonk complimenten: "Het gaat de goede kant op met het vreemdelingenbeleid in Nederland." Zesentwintigduizend vluchtelingen moeten terug naar land van herkomst, dat ze drie of zelfs vijftien jaar geleden ontvlucht zijn. Dat moet op korte termijn plaatsvinden, aldus minister Verdonk. Zij beweert dat deze vluchtelingen een eerlijk proces hebben gehad en dat het nu tijd wordt te vertrekken. Daarvoor wil ze een vertrekpremie van 2300 euro per persoon ter beschikking stellen, als vluchtelingen vrijwillig vertrekken. Gemakshalve wordt vergeten dat Nederland vrijwel de hele wereld veilig heeft verklaard.

Geen eerlijk proces

Een eerlijk proces? Het asielrecht en de juridische bijstand zijn zover afgebroken dat een rechtvaardige procedure onmogelijk is. Elke vluchteling krijgt standaard een negatief bericht op de eerste aanvraag en moet in hoger beroep. De enkeling, voor wie het positief uitvalt, ontvangt slechts een tijdelijke verblijfsvergunning. Advocaten nemen vluchtelingenzaken nog nauwelijks aan, omdat ze er te weinig geld mee verdienen of omdat ze denken geen schijn van kans te maken in hoger beroep. Vluchtelingen lopen ook aan tegen administratieve fouten, waardoor documenten niet op tijd aankomen of helemaal niet aankomen en niet-ontvankelijk worden verklaard. De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) vindt allerlei manieren om vluchtelingen te ontmoedigen en documenten ongeldig te verklaren.

Verwijdercentra

Als vluchtelingen zijn uitgeprocedeerd, worden ze gedurende acht weken geïntimideerd om 'vrijwillig' terug te keren, waarbij met het geld van de vertrekpremie wordt gezwaaid. Werkt iemand niet mee, dan volgt uitsluiting van voorzieningen en opsluiting in een vertrekcentrum. Hier volgen opnieuw acht weken intimidatie. Is een vluchteling nog niet murw genoeg, dan wordt hij of zij op straat of op transport gezet naar een verwijdercentrum, waar gedwongen uitzetting plaatsvindt. In deze verwijdercentra worden stelselmatig mensenrechten geschonden: mensen (ook kinderen) zitten als criminelen in cellen zonder daglicht en er is nauwelijks juridische of medische hulp.

Befehl ist Befehl

Het huidige AZC in Ter Apel wordt ontruimd. Daarvoor in de plaats komt het vertrekcentrum, dat rond 25 juli de eerste alleenstaande vluchtelingen uit het westen van Nederland verwacht. Burgemeester Broertjes (VVD) van de gemeente Vlagtwedde snapt alle ophef rond het centrum niet. Tientallen demonstranten voerden buiten en in de zaal actie op 7 juni. "Rijksbeleid is rijksbeleid en het is niet aan de gemeente om te oordelen over een democratisch genomen besluit (...)", zei hij op de raadscommissievergadering.

Wat nu zal gebeuren is dat vluchtelingen gaan onderduiken om maar niet naar het vertrekcentrum te hoeven gaan. Daarmee belanden ze in de illegaliteit. Dit is de verborgen agenda van de regering. De bevolking wordt wijsgemaakt dat het de schuld is van vluchtelingen zelf als zij op straat komen, want in 'rechtstaat' Nederland hebben zij toch een kans gehad? Extreemrechts roept al jaren dat mensen het land uit moeten, omdat 'het allemaal criminelen zijn'. Dit kabinet schept een parlementair kader voor dit akelige geluid. Een groot deel van de bevolking trapt gelukkig niet in deze manipulatie. Tienduizenden gingen de straat op tegen het uitzetbeleid. Verschillende actiegroepen zijn opgezet door het hele land. Zij willen niet toekijken hoe mensen, die hier al jarenlang wonen en niet terug kunnen naar land van herkomst, weggevoerd worden. Dit kabinet naar een vertrekcentrum!

De fabeltjes van rechts (I)

Als het vluchtelingenvraagstuk wordt besproken, komt er veel manipulatie en gegoochel met cijfertjes om de hoek kijken. Rechts roept dat het land overspoeld wordt door vluchtelingen. Laten we puur statistisch onderzoeken om hoeveel mensen het nu gaat en hoeveel vluchtelingen nu echt worden toegelaten in vergelijking met omringende landen. Deel I.
Land20012002
AsielaanvragenToekenning statusProcentAsielaanvragenToekenning statusProcent
Groot-Brittannië91.60010.95513,8%135.39021.98516,6%
Duitsland 88.29017.54722,0%91.508 6.506 7,5%
Frankrijk 47.2915.049 12,0%84.379 10.75014,1%
Nederland 32.579291 0,6% 18.667 198 1,3%

Deze cijfers krijgen een hele andere betekenis als we ze op wereldschaal plaatsen. Totaal zijn er 40 miljoen vluchtelingen over de hele wereld. Zestig procent daarvan (24 miljoen) zijn binnenlandse vluchtelingen. De overige 40 procent (16 miljoen) gaat de grenzen over en daarvan verblijft meer dan 90 procent in buurlanden. Minder dan 10 procent zoekt zijn heil in de geïndustrialiseerde landen en gebieden: VS, Canada, Australië, Japan en Europa. Van deze asielaanvragen wordt 20 procent ingewilligd. Dat komt uiteindelijk neer op 0,25 procent van de 40 miljoen vluchtelingen.

Bron: PRIME

Oproep: landelijke demonstratie tegen vertrekcentrum

Onder het motto van

'Géén vertrekcentrum'

'Stop uitzettingen vluchtelingen'

organiseren een groot aantal vluchtelingenorganisaties, maatschappelijke organisaties en politieke partijen op zondag 4 juli een demonstratie tegen de komst van een vertrekcentrum in Ter Apel.

Zondag 4 juli 13.00 uur, Ter Apelvenerweg 5, Ter Apel

Bussen vanuit:
Amsterdam tel. 020-6272408/ 020-4205670
Groningen tel. 06-12399213
Leeuwarden tel. 06-52624838
Leiden tel. 071-5127619
Wageningen tel. 031-7423588

Volledige oproep op: vanhartepardon.nl.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019