Schandalige oprotpremie van Verdonk

Van de redactie

Dat dit kabinet alleen in geld kan denken viel al eerder op. Het voorstel van Verdonk toont het onmenselijke karakter van Balkenende 2 weer glashard aan.

Terwijl de slachtoffers van het oprotbeleid van Verdonk te kennen geven dat zij in Nederland zijn geaard, dat hun kinderen zich hier volledig thuisvoelen en er hun vrienden en vriendinnen hebben, komt de benepen neoliberaal met het voorstel om uitgeprocedeerde asielzoekers vrijwillig Nederland te laten verlaten, door hen een (schamele) oprotpremie van 2300 euro te bieden. Verdonk is zo overtuigd van de effectiviteit van haar maatregel dat ze er nog een schepje bovenop doet: ze komen ook in aanmerking voor een vergoeding voor het ticket en de eventuele verscheping van huisraad wordt ook vergoed. En, wie had anders gedacht, asielzoekers die al eerder vrijwillig zijn teruggegaan naar hun land van herkomst, kunnen niet met terugwerkende kracht een beroep doen op de regeling. Wat een schijnheilig, onverantwoordelijk, maar vooral verontmenselijkt volk huist er tegenwoordig in de Haagse regeringsburelen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019