Leverbaar bij Manifest: Haarlemmerweg 177, 1051 LB Amsterdam, tel. (020)6825019, fax 6828276, e-mail: lectuur@ncpn.nl
Prijzen in euro's, excl. verzendkosten

Boeken over imperialisme en oorlog

OmschrijvingPagina'sprijs
Blufpoker
De grootmachten, Joegoslavië en de komende oorlogen
Michel Collon
45625,00
Do it for Yugoslavia
Reisverslag van het internationale kamp van de vriendschap
Annabelle Schouten
17911,50
Imperialism in the middle east
With special reference to the struggle of the Palestinian people for national self-determination
Harpal Brar
74025,00
Palestina
De laatste kolonie?
Lucas Catherine
30920,00
De schaduw van de ster
Zionisme en antizionisme
Peter Edel
32720,00
Globalisering en armoede
Over het nut van armoede in de nieuwe wereldorde
Francine Mestrum
27125,00
11 september
Waarom de kapers vrij spel kregen
Peter Franssen
18312,50
De mythe van de goede oorlog
Amerika en WO 2
Pauwels
28522,50
Het ware gelaat van Uncle Sam
Chomsky
15010,00
Gevaarlijk Europa
Marxistische Studies nr 57
1757,50
De imperialistische globalisering
Marxistische Studies nr 55
1187,50
Economische crisis en oorlog in de 21e eeuw
Marxistische Studies nr 59
1827,50
Irak, De inzet van de tweede Golfoorlog
Marxistische Studies nr 60
1427,50
Het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme
V.I. Lenin
1726,00
Elementaire principes van oorlogspropaganda
Anne Morelli
12715,00
Het vierde rijk
De brutale realiteit van de VS wereldheerschappij
Parenti
28522,50
Heeft Amerika een Derde Wereldoorlog nodig? Marxistische Studies nr.63
7,50
De Europese Unie en de Lissabon-strategie. Marxistische Studies nr. 65
7,50

Nieuw op onze lijst

OmschrijvingPagina'sPrijs
De kloof en de uitweg. Een dwarse kijk op ontwikkelingssamenwerking. De balans van 50 jaar is negatief. 'Armoede is de ergste vorm van terreur'.13510,00
Glopie kopie wereldbol. Globalisering voor beginners. Lees- en kijkboek met alle antwoorden. 'Een leerrijk stripverhaal, ook voor het verzet.' S.Mampaey17916,50
Irak oog in oog met de bezetter. Democratisering of koloniaal project. Moh.Hassan & D.Pestiau17615,00

Brochures bij Manifest

OmschrijvingPrijs
60 Jaar Februaristaking 1941, uitgave NCPN en NCPN-jongeren, 20012,00
Globalisering. Een aantal teksten/artikelen over het huidige imperialisme, verzameld in deze NCPN-brochure, die leiden naar een échte klassenanalyse2,00
Imperialisme in het Midden-Oosten Harpal Brar op een NCPN-conferentie in 20020,50
Dit Europa Willen We Niet De mythes ontmaskerd. Marc Vandepitte, Brussel2,50
NCPN Partijprogram, Hoofdstuk 1, Beginselen en Ontwerp Hoofdstuk 2, Organisatie1,00
NCPN Statuten. Incl. wijzigingen 4de Congres 20010,50

Manifest Boekenservice

Een CUBA-SPECIAL !
Boeken over de Cubaanse revolutie.

OmschrijvingPrijs
El Che Vive! 124 jonge reporters in Cuba. Dagboeken van de Belgische delegatie naar het WERELD JEUGD FESTIVAL op Cuba in 1997. EPO/Antwerpen. 170 pag.10,00
CUBA; MIJN SLINGER IS DIE VAN DAVID. EPO/Antwerpen. Martin Braem/Maggy Doumen, 253 pag. Dit boek leidt de lezer rond in het rijke wapenarsenaal waarover de VS sinds 1959 beschikken om de Cubaanse revolutie te lijf te gaan: militaire invasie, moordaanslagen op Castro, diplomatieke druk, bacteriologische oorlogsvoering, economische blokkade, enz...10,00
De CIA CONTRA CHE. Philip Agee in het voorwoord: Dit boek is een inspiratiebron om Cuba effectief te steunen tegen de reactionaire krachten in de VS, geleid door de CIA, die verantwoordelijk is voor Ché's dood. Cupull & Gonzalez, EPO/Antwerpen, 160 pag.5,00
Het ECONOMISCH DENKEN VAN CHE GUEVARA. Carlos Tablada. EPO, 253 pag. Che Guevara, de guerillero, vocht zijn leven lang voor "de nieuwe mens". Che had tussen 1959 en 1965 belangrijke functies in de regering en in de Communistische Partij van Cuba. Voor hem was de sleutel in de opbouw van het socialisme: het proces van groeiende politieke bewustwording. 10,00
DE GOK VAN FIDEL. Cuba tussen socialisme en kapitalisme? Marc Vandepitte. EPO, 1998. 238 pag. Begin jaren '90 werd Cuba geconfronteerd met de zwaarste crisis sinds het begin van de revolutie, mede door de blokkade door de VS. Commentatoren voorspelden - eens te meer - het spoedige einde van deze roemrijke revolutie. Vanaf 1995 zijn die pessimistische analyses achterhaald door de feiten en laat de Cubaanse economie een opmerkelijk herstel zien. Maar gaat dit niet ten koste van de revolutionaire verworvenheden? Ontstaat er geen kloof tussen dollarbezitters en niet-dollarbezitters? Glijdt het land niet langzaam maar zeker af naar het kapitalisme zoals dat eerder gebeurd is met de Sovjet-Unie? Kan een socialistisch eiland temidden van een kapitalistische oceaan in z'n eentje standhouden? En hoe zit het met het eenpartijstelsel? Op al deze vragen wordt nauwgezet ingegaan. Het boek is ook bedoeld voor al wie op zoek is naar een alternatief voor het huidige kapitalistische bestel. 10,00
HET COMPLOT. Dissidenten en huurlingen tegen Cuba. Hernando Calvo Ospina /Katlijn Declercq. EPO/Antwerpen, 268 pag. Met een fijne kam gaan zij door het wereldje van de Cubaanse opposanten en huurlingen, die de allure kregen van dissidenten. De getuigenissen spreken voor zich. 10,00
DE GUERILLA-OORLOG. Ernesto Che Guevara. Aurora, 237 pag.12,00
CUBA, een andere wereld is mogelijk. Brochure van Initiatief Cuba Socialista, 95 pag. Een schat aan cijfers over het socialistische Cuba.2,00
IN DE VOETSPOREN VAN CHE. Leven, ideeën en betekenis van Ernesto Guevara. Initiatief Cuba Socialista.2,00
De open brieven van Fidel Castro aan George W. Bush, 2004 1,00
Brochures van Steunpunt 'Free the 5' Cubans in American prisons en Comité Handen af van socialistisch Cuba1,00
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019