Zege van president Hugo Chávez Frías in Venezuela

Sociaal programma kan worden voortgezet


 


 


 


 

Door Wil van der Klift

Bijna 60 procent van de stemgerechtigde Venezolanen stemde zondag voor het aanblijven van president Chávez. Circa 40 procent koos voor zijn aftreden. De strijdbare bevolking heeft gewonnen.

Ondanks de duidelijke overwinning van Chávez hebben de Venezolaanse autoriteiten toegezegd het voorstel van de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), om steekproefsgewijs de uitslag van de raadpleging te controleren, uit te voeren nadat de oppositie claimde dat er massaal fraude zou zijn gepleegd. Met de steekproeven, die mogelijk twee dagen in beslag nemen, is woensdag al begonnen. De toezegging wordt gezien als een gebaar naar de oppositie.

Volgens Carter is er echter geen reden te twijfelen aan de 'integriteit van het electoraal proces'. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken erkende ook dat president Chávez de volksraadpleging heeft gewonnen.

Nu ook verschillende werkgeversorganisaties zich verzoenend opstellen, is de oppositie tegen Chávez sterk afgezwakt. De tegenstanders van Chávez probeerden de president, die in 1998 langs democratische weg aan de macht kwam en zijn programma steeds met democratische meerderheid heeft doorgevoerd, met de volksraadpleging tot aftreden te dwingen. Een eerdere couppoging mislukte binnen vierentwintig uur, doordat de bevolking in opstand kwam en Chávez-getrouwe legereenheden die opstand steunden. Chávez kan nu tot begin 2007 aanblijven en verder werken aan de uitvoering van zijn sociale programma. In Latijns-Amerika en elders op de wereld is zeer verheugd gereageerd in progressieve kringen. De NCPN zond een felicitatie aan de Communistische Partij van Venezuela en haar jongerenorganisatie.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019