Filippijnen actueel


Stop de moorden op journalisten.  

Voorstellen voor nieuwe belastingen stuiten op oppositie

President Gloria Arroyo kwam met voorstellen op de proppen voor een reeks nieuwe belastingen om het snel groeiende gat in de begroting te dichten. Sinds januari heeft de overheid al een tekort van meer dan 1,43 miljard dollar opgebouwd. Arroyo stelde belastingen op het zenden van sms-berichten voor, dat een veel gebruikte vorm van communicatie van de armen is, en wil de belasting op benzine met twee pesos verhogen. De grote belastingontduikers worden echter ongemoeid gelaten. De voorstellen, vooral de genoemde twee, hebben tot grote opschudding geleid onder de bevolking.

Repressie tegen Filippijnse journalisten neemt hand over hand toe

Sinds de Filippijnse bevolking middels een massale opstand in 1986 (EDSA I) de dictator Marcos heeft verdreven is de vrijheid van meningsuiting nog steeds niet gevrijwaard. Dit ondervinden mensenrechtenwerkers en politieke activitisten, maar ook steeds vaker mensen die als journalist werkzaam zijn. Sinds 1986 zijn 55 journalisten vanwege het uitvoeren van hun werk vermoord. Recent werden in een tijdsbestek van twee weken vier journalisten doodgeschoten, terwijl een vijfde ternauwernood aan de dood ontsnapte. De moorden zijn ofwel politiek gemotiveerd of staan in relatie tot onthullen van corruptie en andere wandaden van de autoriteiten. Zelden wordt een moord opgelost en komt het tot een veroordeling van de daders. Tot op internationaal niveau is er verontrusting over deze ontwikkeling uitgesproken en Filippijnse mediawerkers hebben verscheidene protestacties gehouden.

Vredesonderhandelingen worden opgeschort

Ondanks de veelbelovende hervatting van de vredesonderhandelingen tussen het National Democratic Front (NDF) en de Filippijnse overheid tijdens de verkiezingscampagne in het eerste kwartaal van dit jaar, zijn deze weer vastgelopen. Het NDF besliste om de volgende gespreksronde uit te stellen nadat de Verenigde Staten bekendmaakten dat ze het New People's Army (NPA) en de Communistische Partij van de Filippijnen (CPP) en haar oprichter, Jose Maria Sison, nog steeds als terroristisch beschouwen. Het NDF is misnoegd over de onwil van de Filippijnse overheid om bij de VS en de EU te pleiten om de CPP en het NPA van de lijst van terroristische organisaties te schrappen, ondanks een akkoord waarin de overheid toezegde hier actief voor te pleiten.

Bron: Filippijnengroepen België.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019