Gedicht

door Henricus Azewijn

Nog éven hardnekkig

En dan nu weer er flink tegenaan
met de energie van 'angry young men'
op de plaats waar wij met recht tegenover staan
al dan niet ondertekend met een vakbondspen.

Vol energie, nog even hardnekkig
langer dan de langste nacht
want het kapitaal toont zich vrékkig
als je in goed vertrouwen wacht.

De energiebedrijven zijn geprivatiseerd:
misschien blijft de chaos wel uit
zodat die sector zich nog niet tegen je keert
hoewel zij grof deelt in de grote buit.

Het kapitaal wil je nog steeds plukken
ondanks zijn oproep voor redelijkheid
omdat zulks bij een kale kip niet wil lukken
het toch een gastronomisch maal voorbereidt.

Je bent geen haantje-de-voorste
maar loopt niet langer voor schut
in alle ongerijmdheid achter het kapitaal aan
niet te koop met een zwaar hoofd van Jut.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019