In Irak wordt niet aan vrede gewerkt

Nederlandse troepen terug!


Het verzet tegen de bezetting neemt in omvang toe. De Iraakse bevolking is woedend over het jongste bloedbad in Najaf.

 


 


 


 

Van de redactie

In Irak woedt een oorlog. Het land wordt bezet door buitenlandse troepen, waaronder Nederlandse. Die troepen brengen daar geen vrede, maar maken deel uit van een bezettingsleger, onder leiding van de VS en het VK, dat moet garanderen dat de Iraakse bevolking - geleid door een marionettenregering - westerse belangen zal blijven dienen. De Iraakse olie is daarbij van doorslaggevende invloed. De kosten van die oorlog - voor de VS nu al zo'n 128 miljard dollar - worden gedragen door de bevolkingen in de deelnemende landen.

De Iraakse bevolking wil verlost worden van oorlogen en vernietiging, een deel heeft de hoop nog niet opgegeven dat een tijdelijke aanwezigheid van buitenlandse troepen daarin een positieve rol kan spelen. Maar het verzet groeit, zoals ook bleek uit de opvattingen van het Olympische voetbalteam van Irak. Het verzet tegen de buitenlandse troepen neemt toe, zoals ook blijkt uit het onderstaande overzicht van incidenten en aanslagen waarbij Nederlandse militairen in Irak betrokken waren.

In 2003 vonden nog nauwelijks confrontaties plaats:

Vanaf april 2004 neemt het aantal confrontaties toe:

Op dit moment gaat er bijna geen dag voorbij zonder gewapend geweld. Het gaat ook niet meer om incidenten, maar om echte oorlogshandelingen. De regering is niet geïnteresseerd in vrede in Irak, noch in het leven van de daar aanwezige soldaten. Het is duidelijk dat de spanningen de komendeperiode alleen maar verder zullen oplopen. De vraag of er een paar gepantserde patrouillevoertuigen meer of minder moeten meerijden is volstrekte lariekoek. De Nederlandse troepen moeten terug. Stop de deelname aan deze imperialistische oorlog.

Bron: ANP

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019