Demonstratie Stop de Afbraak, Keer het Tij!

Zaterdag 2 oktober 2004, Start 12 uur op de Dam in Amsterdam. Aansluitend een demonstratie naar de vakbondsactie op het Museumplein.

Er waait momenteel een harde rechtse wind door Nederland. Stevig aangewakkerd door het kabinet Balkenende-2. De aanval op de sociale zekerheid leidt tot grote ongelijkheid. Uitkeringsgerechtigden en gehandicapten worden gekort, de huren en het collegegeld gaan omhoog en de kwaliteit van onderwijs en openbaar vervoer wordt alsmaar slechter. Ondertussen worden de hoge inkomens door dit kabinet ongemoeid gelaten. In dit rechtse klimaat worden bovendien burgerrechten afgebroken en minderheden en vluchtelingen buitengesloten. Ook op internationaal niveau laat dit kabinet de kloof tussen arm en rijk groeien. In dit half jaar dat Nederland voorzitter is van de EU wil het kabinet met zijn harde neoliberale beleid de toon zetten in Europa.

Maar een andere wereld is mogelijk! Platform Keer het Tij bundelt het verzet van bijna vijfhonderd maatschappelijke organisaties. Wij kiezen voor solidariteit in plaats van egoïsme. Voorrang voor mens en milieu in plaats van repressie en winst.

Vorig jaar liepen 25.000 mensen mee in de Keer het Tij-demonstratie na Prinsjesdag. Demonstreer nu ook mee voor een solidair Nederland! Kom op zaterdag 2 oktober om 12 uur naar de Dam in Amsterdam voor een massale actie tegen dit kabinet. Met toespraken van onder meer de LSVb, FNV en Milieudefensie. Aansluitend volgt een grote demonstratie naar de vakbondsactie op het Museumplein.

Platform Keer het Tij
info@keerhettij.nl
http://www.keerhettij.nl

Steun de acties tegen het kabinet. Stort een gift op giro 5058 t.n.v. Nederland Bekent Kleur Amsterdam o.v.v. actie Keer het Tij.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019