Klassiek, en Actueel

"Het kleinburgerlijke opportunisme van deze 'richting' is hierin gelegen, dat de enge grenzen van het zogenaamde 'gemeentelijke socialisme' worden vergeten (in werkelijkheid gemeentelijk kapitalisme' zoals de Engelse sociaal-democraten terecht tegen de Fabiërs aanvoeren). Vergeten wordt dat de bourgeoisie, zolang zij als klasse heerst, niet kan toelaten dat de werkelijke grondslagen van haar heerschappij, zij het ook zelfs vanaf het 'gemeentelijke' standpunt, worden aangetast, en dat als de bourgeoisie het 'gemeentelijke socialisme' toestaat en duldt, zij dat juist doet omdat het de grondslagen van haar heerschappij niet raakt, de ernstige bronnen van haar rijkdom niet aantast en zich alleen tot dat plaatselijke, enge uitgavengebied beperkt dat de bourgeoisie zelf ter beschikking van de 'bevolking' stelt. De meest oppervlakkige kennismaking met het 'gemeentelijke socialisme' in het Westen is voldoende om te weten dat iedere poging van de socialistische gemeentebesturen om een klein beetje buiten het raam van het gewone, d.w.z. het kleine, zich tot kleinigheden beperkende, de arbeider geen werkelijke verlichting verschaffende, beheer te stappen en iedere poging het kapitaal ook maar een beetje aan te pakken steeds en onvoorwaardelijk een beslist veto van de centrale macht van de burgerlijke staat ten gevolge hebben. (...).

Lenin, geschreven in november-december 1907

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019