De Leeuwarder Vrijheidswijk in opspraak


 


 

Door Jan Post

De provinciehoofdstad Leeuwarden komt zelden in het landelijke nieuws. Het gefluister over en het gemor tegen het stedelijk beleid komt zelden verder dan de regionale pers. Door de gemaakte beleidsfouten is er al sinds de jaren zestig veel onvrede ontstaan, die echter niet gekanaliseerd is tot een stevige tegenbeweging. De Werkgroep voor Volkshuisvesting doet daar nu voor het vierde jaar moeite voor.

Maar nu plotseling, na een warme zomerweek met ontstellende feiten, hebben we reacties gekregen. Het lijkt alsof in Leeuwarden plotseling alles naar buiten komt. Er is een bijna-moord en daarna een zelfmoord in de Vrijheidswijk. In Nijlans steekt 'een jongen' zijn vriendin in brand. In AZC Burmania moet de politie 's nachts ingrijpen en in de Vrijheidswijk gaan jeugdbendes elkaar te lijf. Ik woon zelf in deze wijk en ik meen dat ik er een ordeel over mag hebben.

Een aantal jaren geleden meende de gemeente problemen in deze wijk te ontwaren, op grond van haar eigen, nogal slordig totstandgekomen cijfers. Men meende dat men wat moest doen en stond meteen met een oordeel klaar: er moest maar wat gesloopt worden, dan zouden de cijfers vanzelf wel dalen. Helaas begon men in het beste deel van de wijk, dat met de ruimste woningen, 141 stuks, te slopen. Dat was dus tegengesteld aan het doel, de mensen die tevreden waren vertrokken en de niet gewenste cijfers werden hoger. De sloop van een studentenflat maakte het cijfermatig alleen maar erger, want de 'problemen' zaten blijkbaar in de dichter bebouwde en met minder ruimte opgezette wijk. Wel ging door het teruglopen van de klandizie de supermarkt in de wijk dicht. Zodat er nu voor bejaarden bezorgdiensten moeten worden geregeld, want andere supermarkten liggen te ver weg.

Tot nu toe is er voor het gesloopte deel nog geen huis teruggebouwd, omdat de corporaties voor de afgebroken huurhuizen koopwoningen willen bouwen. Plannen die al vier keer zijn veranderd, omdat er totaal geen animo is. Nog afgezien van de veel te hoge prijsklasse. De schuld ligt grotendeels bij de corporaties, die hier nog steeds asociaal handelen.

De gemeente is van de antireclame van de laatste week geschrokken. Maar ze heeft ook geen idee wat er nu dient te gebeuren. Burgemeester Dales zal zich binnenkort in de wijk op de hoogte stellen. We hopen dat hij goede tips krijgt. Maar volgens mij en de Werkgroep voor Volkshuisvesting heeft het rijksbeleid van de laatste 20 jaar, sinds bestek '81, tot deze problemen geleid. De huren zijn te hoog geworden, de redeloze en ondoordachte sloop, verlaging van uitkeringen, afbraak van rechtsposities, kortom de afbraak van alle sociale verworvenheden. Maar ook het slechte basisonderwijs, slecht voortgezet onderwijs met te slecht ingerichte lokalen en werkplaatsen, en het ontbreken van enig toekomstperspectief. Ondertussen heeft mevrouw Dames van het CDA het over preventief fouilleren.

De NCPN heeft een pamflet in de wijk verspreid waar behoorlijk veel op gereageerd is. Veel mensen willen, als er niets verandert, de wijk verlaten. Daarentegen wil een deel van de bewoners, volgens een petitie, rustig kunnen wonen in de wijk. En we moeten de ondertekenaars ervan gelijk geven. Maar de ondertekenaars gaan wel aan de werkelijke problemen voorbij. Burgemeester Dales zal daarmee bij zijn bezoek aan de wijk geconfronteerd worden. Aan toezeggingen hebben we niets. We eisen concrete daden, al moeten die daden ook tegen het rijksbeleid ingaan. Het moet maar eens duidelijkworden waartoe meer dan 20 jaar afbraakbeleid door coalities van PvdA, D66, CDA, en VVD en daarop gevolgde privatiseringen hebben geleid. Tot een totaal ontwrichte samenleving.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019