Hier zijn recente artikelen over het schijnproces beschikbaar.

Waarom het Haagse Tribunaal Milosevic het zwijgen wil opleggen


Demonstratie in Belgrado, rechts Vladimir Krsljanin.  

Door John Catalinotto

Het door de NAVO opgerichte 'International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)' in Den Haag dreigde op 5 juli met nieuwe stappen om het recht van Milosevic om zichzelf te verdedigen te beperken. Het zogenaamde tribunaal misbruikte zijn gezondheidsproblemen als excuus om hem van zijn rechten te beroven.

De volgende dag besloot het hof dat het proces 14 juli hervat zou worden. Eerst zal het een cardioloog opdracht geven Milosevic's gezondheid te onderzoeken als voorbereiding om hem een door het tribunaal toegewezen advocatuur te doen accepteren. Milosevic zit al drie jaar in de Scheveningse gevangenis waar de nazi's verzetsmensen gevangen hielden. Gedurende twee jaar heeft hij 300 kruisverhoren van getuigen afgenomen.

Hij stond op het punt om zijn verdediging te beginnen. Ondanks de beperking van 150 dagen die hem opgelegd werden, was de vroegere president in staat op krachtige wijze in het proces de oorlogsmisdaden van de VS en de NAVO in Joegoslavië te belichten, en zichzelf en het Joegoslavische volk vrij te pleiten. Milosevic vertelde tegenover de media en de rechters dat hij nooit een toegewezen advocaat zou accepteren en hij stond erop zijn eigen verdediging voort te zetten.

"Dit illegale gerecht durft te oordelen over lichamelijke en medische zaken nadat het bewezen heeft niet in staat te zijn te oordelen over wettelijke en historische zaken" zei hij. "Dit hof staat gelijk aan de Inquisitie".

Madeleine Albright, VS-minister van Buitenlandse Zaken tijdens de VS/NAVO-oorlog tegen Joegoslavië werd op 5 juli gesignaleerd in het gebouw van het Haagse tribunaal. Albright staat bekend als 'de moeder van de ICTY'. Medestanders van Milosevic denken dat haar aanwezigheid verband houdt met het besluit van het hof het proces uit te stellen en pogingen om de regels te wijzigen.

Vladimir Krsljanin, langdurig adviseur van Milosevic meldde op 5 juli vanuit Belgrado: "Wat we hebben gezien in Den Haag is politiek theater van het slechtste soort en grove belediging aan het adres van de president". Slobodan Milosevic werd voor de rechtbank gedaagd terwijl hij in slechte gezondheid verkeerde. Ondanks pleidooien, klachten en petities van medische specialisten aan het ICTY, werden verzoeken voor meer tijd en voorbereiding voor Milosevic niet ingewilligd. "Eerst schiep het tribunaal condities om zijn gezondheid te laten verslechteren en nu misbruikt het zijn slechte gezondheid om zijn krachtdadige verdediging de kop in te drukken" aldus Krsljanin.

Regels worden gewijzigd

The ICTY opende de rechtszaak in februari 2002 na een jaar voorbereiding. Het goed gefinancierde tribunaal met uitvoerige staf bepaalde zijn eigen regels voor rechtsvervolging. Het stond na aandringen van Milosevic toe dat hij zichzelf verdedigde. Indertijd presenteerden het tribunaal en de media de zaak Milosevic als 'het proces van de eeuw'. De aanklager hoopte toen het proces te kunnen gebruiken als een showproces, de Joegoslavische leider schuldig te bevinden, en met hem het gehele Servische volk voor de oorlogen op de Balkan te veroordelen. In de eerste maand echter, had Milosevic met zijn politiek en juridisch betoog op een dusdanige handige, effectieve manier de vijandige getuigen kruisverhoor afgenomen, dat diverse verslaggevers moesten toegeven dat de aanklacht tegen de Servische leider zwak was tot onhoudbaar.

De rechtvaardiging van de NAVO om de oorlog te voeren werd door publiciteit over het proces onderuitgehaald. Gedurende de twee jaar durende procedure van aanklacht, die eindigde in februari, werd Milosevic geplaagd door hoge bloeddruk en een hartziekte. Vele artsen pleitten voor een humanere behandeling voor de president. Het hof vertraagde vervolging maar weigerde hem te ontzien van de harde omstandigheden in de gevangenis. De nodige medische verzorging waar hij om vroeg werd hem ontzegd. Alhoewel aanklagers ruim één jaar hadden om hun zaak voor te bereiden en twee (!) om hem te bepleiten kreeg Milosevic van het tribunaal slechts 90 dagen om zijn verdediging voor te bereiden en slechts 150 dagen voor de verdediging. Op ieder moment dat er vertraging ontstaat wegens zijn zwakke gezondheid weigeren de rechters hem de toegang tot alle documenten, boeken en ook het interviewen van potentiële getuigen. Zodoende is hij 51 van de 90 dagen kwijtgeraakt ten gevolge van zijn slechte gezondheid. Als onderdeel van zijn verdediging wil Milosevic toenmalig president Bill Clinton, Tony Blair en andere NAVO-leiders als getuigen oproepen zodat hij hen in staat van beschuldiging kan stellen van oorlogsmisdaden van de NAVO tegen Joegoslavië. Hij heeft tevens plannen om een aantal politieke analisten en specialisten op te roepen, welke door middel van geschriften en meetings hun mening gaven over de NAVO-interventie op de Balkan. Enkele van deze getuigen hebben deelgenomen aan het volkstribunaal over Joegoslavië, van 1999-2000 georganiseerd door het International Action Center (IAC). De angst dat de NAVO en leiding van de VS in verlegenheid gebracht zullen worden, heeft het zogenaamde tribunaal in Den Haag ertoe gebracht de regeltjes te veranderen en weigert nu dat Milosevic zichzelf verdedigt. Het Joegoslavië-'tribunaal' heeft een kuil gegraven waar het zelf in dreigt te vallen.

Getuigen

Eén van de getuigen is Sara Flounders, van IAC, schrijfster van het boek, "Hidden Agenda: the U.S.-NATO Takeover of Yugoslavia." Flounders stond ingepland als een van de eerste getuigen. Ze ontmoette Milosevic 28 juni in Den Haag. In een gesprek met Workers World vertelde zij: "De poging om president Milosevic zijn eigen verdediging te ontzeggen is een erkenning van zijn onschuld van oorlogsmisdaden en de schuldigheid van VS en NAVO in het voorbereiden en voeren van een 10 jaar durende oorlog die de sterke en succesvolle Joegoslavische Federatie uiteenscheurde in een half dozijn zwakke koloniën en neo-koloniën van de Verenigde Staten en West-Europa". "Net als de massavernietigingswapens die nooit gevonden werden in Irak", zo gaat Flounders verder, "blijkt de aanklacht van slachtingen, massagraven en genocide in Kosovo een volslagen verzinsel. Het is belangrijk dat president Milosevic de volle gelegenheid krijgt om de oorlogsmisdaden van de NAVO in de openbaarheid te brengen, Joegoslavië te verdedigen en de aanklacht tegen zijn regering te weerleggen."

Oprichter van het IAC en voormalig aanklager Ramsey Clark verklaarde over het recht van Milosevic om zichzelf te verdedigen: "President Milosevic verkoos om 'zichzelf in eigen persoon te verdedigen', een fundamenteel mensenrecht, erkend door het International Convenant on Civil and Political Rights."

Tiphaine Dickson, een Canadese openbare aanklaagster, adviseuse van het International Committee for the Defense of Slobodan Milosevic, zei: "Binnen de Verenigde Staten heeft het hooggerechtshof dat als een recht erkend onder het Sixth Amendment van de Grondwet. Hem dit recht ontzeggen zou van de reeds onwettige ICTY-hoorzittingen een schijnproces maken".

Vertaling Piet Schouten.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019