15de Vriendschapskaravaan VS-Cuba, juli 2004

Het Cuba van Danielito/de belevenissen van caravanista Ien van Ginneken


In juli jl. bezocht ik de tweejarige "Danielito" in Havana. Te vroeg geboren: blind, doof, maar een zeer levendige, opgewekte, weetgierige en gezond uitziende jongen.  

In juli jl. bezocht ik de tweejarige "Danielito" in Havana. Te vroeg geboren: blind, doof, maar een zeer levendige, opgewekte, weetgierige en gezond uitziende jongen.

Door ouders en grootouders met veel liefde en zorg omringd. Door een verpleegster en onderwijzeres (gratis) dagelijks geholpen om samen communicatiemogelijkheden te onderzoeken en te scheppen om een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te bevorderen. Meerdere malen per week bezoekt een arts het gezin (gratis) en samen met de artsen in het ziekenhuis wordt ook door middel van (oor)operaties onderzocht of hij in de toekomst nog horen en/of zien kan. Misschien kan hij baat hebben bij de door mij meegebrachte hoorapparaten.

120 caravanistas arriveerden op 9 juli jl. in Havana. Zij kwamen uit de VS, Canada, Mexico, Jamaica, Engeland, Duitsland en Denemarken. In de VS hadden zij in 100 steden informatie gegeven over de gevolgen van de wurgende economische,financiële en handelsblokkade van de VS tegen Cuba. In deze 15de "Friendshipment Caravan US-Cuba" brachten zij bijna 2500 ton aan humanitaire hulpgoederen naar Cuba.

Dominee Lucius Walker, directeur IFCO/ Pastors for Peace: "We claim that WE do, what our Government OUGHT to do."

Cuba heeft volgens hen het recht op onafhankelijkheid en een eigen maatschappijvorm; zij weigeren ook toestemming aan te vragen om hulp naar hun Cubaanse broeders en zusters te brengen c.q. een reisvergunning naar Cuba aan te vragen. Mede daardoor zijn er sinds 1992 vele ernstige aanvaringen met het z.g. Treasury Department geweest alsmede gevangenname e.d.

De Pastors for Peace doorbreken in de VS en ver daarbuiten de mediastilte betreffende de werkelijk wurgende bepalingen en gevolgen van deze genocidale blokkade van de VS.

Van 9-19 juli trok ik met deze karavanisten op. Wij maakten kennis met vele aspecten van de Cubaanse samenleving. De buitengewone gastvrijheid en inzet van onze Cubaanse gastheren en -vrouwen was (opnieuw) een bijzonder verrijkende ervaring.

Een kleine greep uit de informatie die we kregen.

Over de economische en politieke situatie op Cuba met betrekking tot de VS- regering:

Dr. Alarcón, voorzitter van het Cubaanse parlement, berichtte ons dat "de economische, financiële en handelsblokkade van de VS tegen Cuba, CUBA OP ALLE FRONTEN TREFT". Er is z.i. in de hele wereldgeschiedenis GEEN ander voorbeeld van een dergelijke genocidale blokkade.

Onlangs zijn er zelfs nóg wurgender reisbepalingen afgekondigd voor Cubaans-Amerikanen die naar Cuba willen reizen. Alleen familileden mogen bezocht worden en minder frequent dan voorheen. Een uitgebreide lijst met volledige gegevens van de te bezoeken familieleden moet foutloos en volledig ingevuld worden. Er staat een maximumstraf van vijf jaar gevangenis en/ of hoge boetes op het fout invullen ervan... Volgens Dr. Alarcón is dit een grove schending van de rechten van de mens in het algemeen en van de VS-burgers in het bijzonder.

Kortgeleden is er een 'plan' van de VS-regering bekend geworden dat voor deVS-burgers geheimgehouden is:

OFWEL: de VS-regering wil, volgens dr. Alarcón, het hele Cubaanse volk overmeesteren en opnieuw tot slaaf maken en de eigen identitiet zal volledig vernietigd worden. Er zal z.i. dan een immense verarming van de bevolking optreden zoals de VS in vele landen in de wereld al tot stand gebracht heeft.

In de Provincie Cienfuegos kwamen we in aanraking met enkele aspecten van de gezondheidszorg en het onderwijs. Het Universitair Streekziekenhuis 'Dr. Gustavo Almereguía Lima' in de hoofdstad Cienfuegos zet zich in voor gratis gezondheidszorg aan 400.000 inwoners. Een deskundige staf zorgt ook voor opleidingen voor arts/verpleegster en ook voor meer dan 400 studenten uit o.a. Brazilië, Argentinië, Zuid-Afrika en de Cariben.

Er zijn 15 specialisaties, o.a.: interne geneeskunde, gynaecologie, orthopedie, psychiatrie, neurologie, anesthesie, pijnbestrijding, acupunctuur.

Alle kinderen worden tot hun zesde jaar ingeënt tegen 13 infectieziekten: meningitis, hepatitis, pokken, tbc, influenza e.d.

Er is onderzoek en preventie met betrekking tot hart- en vaatziekten. De gemiddelde leeftijd is ruim 76 jaar. Dertig procent van de Cubanen rookt, waarvan 5 procent alleen sigaren. Cuba exporteert ALLEEN sigaren. Een hoog cholesterolgehalte komt op Cuba weinig voor.

Voor ouderen is er op Cuba ruime zorg en aandacht. In Cienfuegos bezochten wij het z.g. 'elderly house project': in een speciaal gebouw biedt men bejaarden - op vrijwillige basis - 'preventieve zorg' (communicatie, begeleiding, gymnastiek, zang, muziek, dans, poëzie, handenarbeid) en 'medische zorg' (lichamelijk onderzoek, hulp van arts, verpleegster, maatschappelijk werkster, verwijzingen naar artsen in het streekziekenhuis, fysiotherapie, acupunctuur e.d.).

Bij een bezoek aan de 'Universiteit voor Informaticawetenschappen' (UCI), even buiten Havana, waren we getuige van een groots opgezet opleidingscentrum voor honderden studenten uit alle 14 provincies. Doel is - sinds 2002 - om in alle uithoeken van Cuba de computer in te voeren, technici op te leiden, jeugdcomputerclubs op te zetten en te begeleiden en kunst, cultuur en kennis aan iedereen te bieden.

Inmiddels werken er al honderden afgestudeerden in alle 14 provincies. Op de campus bezochten we prima wooneenheden voor de studenten en enkele van de 94 modern ingerichte klaslokalen.

In Havana, in de prachtige ICAP-tuin, vertelden drie echtgenotes van 'de 5' Cubaanse gevangenen in de VS en moeder Adriana LLort, ons o.a. over de mensonterende tegenwerking van de VS-autoriteiten met betrekking tot eennormale bezoekregeling aan hun zoons/echtgenoten.

Kortgeleden legden zij persoonlijk deze nu al jarenlange onrechtvaardigheden voor aan de Hoge Commissaris van de Rechten van de Mens, in Genève. Ondanks een toezegging om een en ander te onderzoeken was er na één jaar nog geen bericht daarover. Bij navraag bleek deze HC zelfs nog NIETS te hebben ondernomen...

Nadat 'Het Wiite Huis' hun desgevraagd had meegedeeld "dat alle bezoekrechtenregelingen CORRECT toegepast waren", kregen zij van voornoemde HC vervolgens bericht... "dat alle bezoekrechtenregelingen correct toegepast waren"...

De Pastors for Peace werken er al jaren aan om ook deze grove schendingen van de mensenrechten openbaar te maken en te bestrijden. Zij staken deze vrouwen een hart onder de riem door hen te verklaren: "You are NOT on your own"en dat blijkt wereldwijd, door alle hulp die geboden wordt.

Wereldwijd roepen zij op aan de Secretary of State, Colin Powell, te schrijven en te verzoeken normale, internationaal aanvaarde bezoekregelingen uit te voeren.

Bij terugkeer in de VS wachtten 100 FBI-agenten en de douane 120 Caravanistas op. Alle bagage werd grondig doorzocht en enkele Caravanistas ondervraagd. Eén Cubaans vlaggetje aan een houten stokje, een boekje over het geboortehuis van José Martí, voor inwoners van de VS meegebrachte Cubaanse honing en koffie - als teken van vriendschap - en andere uit Cuba meegebrachte dingen, werden IN BESLAG GENOMEN door de douane. IFCO zal een proces voeren om deze zaken terug te krijgen.

Wie in 2005 een onvergetelijke reis wil meemaken met de Pastors for Peace door de VS en vooral op Cuba, kan contact opnemen met:

IFCO/PASTORS FOR PEACE, 402 West 145th street, NEW YORK, NY 10031,
tel. 00.1.212/926-5757. email: ifco@igc.apc.org http://www.ifconews.org
of dichterbij: Ien van Ginneken, Iepenstraat 12, 7271 JE Borculo,
tel.054 5272254, email: ien.vanginneken@12move.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019