750 euro ineens

Van het partijbestuur

De koopkracht van bijna iedereen in ons land is afgenomen. Dat wordt nu zelfs door de officiële cijfers bevestigd. Tegelijkertijd wordt gemeld dat de spaarzin van 'de Nederlanders' nooit zo groot is geweest. Gemiddeld zouden zij 27.000 euro op de bank hebben staan. Hebt u dat? Wij in ieder geval niet. Als dit een gemiddelde is en de meeste mensen in ons land hebben zo'n bedrag niet op de bank staan, dan zijn er enkelen die veel meer op hun bankrekeningen hebben staan. Door dalende koopkracht is het bovendien steeds moeilijker, zo niet onmogelijk, iets opzij te zetten voor later. De kosten van het levensonderhoud blijven stijgen:

Soms werden er nog wel eens maatregelen genomen om het leed te verzachten. Werden, want deze regering snijdt daar fiks in:

Als klap op de vuurpijl wordt door regering en werkgevers gesuggereerd dat de werknemers in Nederland méér kunnen doen aan het oplossen van de crisis. Ze werken te kort, ze hebben te vaak vakantie enz. Daarom moet de 40-urige werkweek, zonder verhoging van het loon, worden ingevoerd. Daarom moeten VUT- en prépensioenregelingen worden afgebroken en in de toekomst de pensioenleeftijd worden opgetrokken. Werknemers werken zich echter al uit de naad. Vaak produceren ze nu in 36 uur wat ze vroeger in 40 uur deden. Toen zij jaren terug de 36-urige werkweek afdwongen hebben ze daarvoor wel loon(aanspraken) ingeleverd. Toen werd dat gedaan om werkgelegenheid te scheppen en met meer vrije tijd de gezondheid van werknemers te bevorderen. Ook werd als argument gebruikt betere verdeling van huishoudelijke taken tussen man en vrouw. Terugdraaien hiervan zonder hoger loon zou diefstal zijn.

Om al deze heilloze maatregelen en plannen te stoppen is actie nodig. Actie die wij willen voeren samen met u. Om de inleverpraktijken te keren willen wij een uitkering van 750 euro ineens voor iedereen ter compensatie van de stijgende kosten van het levensonderhoud. Deze eis komt bovenop andere afspraken of aanspraken in CAO's. De eis is een ondersteuning en invulling van de oproep van FNV tot actie.

Als u het met ons eens bent, tekent u de petitie op de achterzijde en vraagt collega's of vrienden hetzelfde te doen. Ook kunt u aangeven mee te willen helpen in deze campagne. Wij nemen dan contact met u op. Zorgt u ervoor dat het handtekeningenvel naar bovenstaand adres wordt gestuurd?

Geen verslechtering van arbeidsvoorwaarden, maar een uitkering ineens voor iedereen van 750 euro ter compensatie van de stijging in kosten van levensonderhoud.

'Comité 750 euro ineens, voor iedereen' i.o.
Postadres Haarlemmerweg 179
1051 LB Amsterdam
Telefoon: 0203868964
Email: InhaalActie@yahoo.com

Ik wil meehelpen met deze actie:

Naam
Adres
Email
Opmerking

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019