Vredesactivist Gerard van Alkemade plotseling overleden


Foto: Jan Beentjes.  

Van de redactie

Na een gelukkig zeer kort ziekbed is op 26 augustus Gerard van Alkemade op 65-jarige leeftijd overleden.

Gerard kwam begin augustus vervroegd terug van vakantie, omdat hij zich zorgen maakte over zijn gezondheid. Na onderzoek bleek hij een hersentumor te hebben. Nog voor alle onderzoeken afgerond waren, heeft het lot voor hem beslist. Hij kreeg een hersenbloeding, werd opgenomen in het ziekenhuis, raakte in coma en stierf kort daarna. Gerard van Alkemade heeft zich met veel overgave totaal ingezet voor vrede en gerechtigheid.

Dat was ook te zien op de begraafplaats in Den Haag. Daar waren honderden mensen aanwezig om hem de laatste eer te bewijzen. Met de dood van Gerard van Alkemade verliest de Nederlandse vredesbeweging en in het bijzonder het Haags Vredes Platform, een strijdlustige, warme en vooral actieve organisator.

Gerard wist een band te ontwikkelen met een grote verscheidenheid aan mensen. Dat was zijn kracht. Hij had een bindend vermogen, waardoor soms de slagkracht wat in het gedrang kwam. In Nederland kan een vredesbeweging niet anders dan breed samengesteld zijn. Gerard begreep dat als geen ander. Hij wist met verschillen van mening om te gaan en respecteerde de mensen met wie hij samenwerkte, ongeacht het feit dat hun meningen soms sterk afweken van de zijne.

De NCPN hoopt dat de leegte die Gerard zo plotseling achterlaat kan worden opgevuld, dat de fakkel van Gerard kan worden overgenomen. Wij wensen met name zijn partner Anneke Schuckink Kool veel sterkte toe. Hun liefde was hartverwarmend om te zien.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019