Financiële campagne voor partij en krant 2004

Na de vakantiegeldactie van mei en juni hebben meer dan 40 donateurs in de zomermaanden nog eens 1320,75 euro bijeengebracht en daarmee de tussenstand naar 11.363,25 euro getild!

De lopende financiële campagne heeft tot nu toe twee hoogtepunten gekend: de nieuwjaars- en de vakantiegeldactie. De tussenstand geeft aan dat bij veel abonnees een diepgeworteld bewustzijn bestaat dat de financiële daad bij het politieke woord gevoegd moet worden. Ook voor deze campagne geldt dat er geen sprake mag zijn van aarzelingen: de financiële consequenties van ons besluit om de aangroeiende beweging tegen de kabinetsplannen voluit te steunen zijn aanzienlijk.

Met extra informatiemateriaal, pamfletten en extra oplagen van MANIFEST, enzovoort, zijn forse kosten gemoeid. Extra, en doorlopende financiële steun blijft dan ook noodzakelijk.

Nooit deed de financiële commissie van NCPN en MANIFEST vergeefs een beroep op uw solidariteit. Vooral vragen we in deze fase van de campagne de aandacht van degenen die er nog niet toe gekomen zijn om dit jaar mee te doen. Ook wijzen we op de mogelijkheid om financiële solidariteit met kleine (of grotere) bedragen voor langere tijd vast te leggen via de 'Actie Doorloper': machtig ons om op vaste tijstippen een bedrag te incasseren van een bank of girorekening, dat is voor u en ons de makkelijkste en goedkoopste manier. Bel ons en we sturen u daarvoor een machtigingsformulier.

Verantwoording tot 3 september:

C.B.te A. 25,-; J.B.te D. 50,-; J.de B.te L. 20,-; R.de B.te N.10,-; R.B.te F. 25,-; D.de B.te S.A. 10,-; H.B.te W. 100,-; J.B.te L. 15,-; J.B.te A. 5,-; A.C.te B. 50,-; J.ten D.te A. 10,-; C.v.D. te U. 200,-; P.van D. te Z. 25,-; A.van E. te T. 50,-; T.E.te E. 10,-; P.F.te A. 10,-; F.F.te Z. 15,-; W.F.te L. 23,-; A.G.te U. 30,-; H.H.te G. 10,-;A.de H. te IJ. 25,-; P.van H.te D.B. 22,-; C.H.te H. 45,-; H.H.te D. 50,-; W.H.te V. 15,-; H.J.te G. 50,-; M.vd L.te H. 10,-; W.M.te D. 50,-; C.N.te SG. 20.-; M.P.te G. 50,-; J.R.te H. 10,-; P.S.te W. 50,-; G.S.te M. 50,-; O.S.te A. 10,-; A.T.te A. 20,-; M.T.te H. 10,-;W.vd V.te Z. 30,-; A.V.te A. 25,-; T.de V. te A. 3,75; B.W.te O. 50,-; K.vd W.te H. 10,-.

Namens de financiële commissie van NCPN en MANIFEST,

Job Pruijser.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019