Nederland betoogt massaal tegen Balkenende


DKP is zichtbaar aanwezig tijdens demonstraties.  

Door Gaston Van Dyck

Op 21 september vindt in Nederland prinsjesdag plaats en maakt premier Balkenende in het parlement de plannen van zijn kabinet bekend. De vakbonden betogen rond prinsjesdag overal in Nederland tegen de sociale afbraakplannen ter voorbereiding van de grote vakbondsdemonstratie op 2 oktober in Amsterdam. FNV Bondgenoten-bestuurder Lutz Kressin geeft uitleg.

Het is deze keer echt wel 'de grote mobilisatie' blijkbaar?

Lutz Kressin. Het gaat inderdaad in stijgende lijn, al vanaf dit voorjaar. Toen was er een zwaar conflict, omdat de regering Balkenende een aanval deed op de vervroegde uittreding of de VUT. Vandaag stoppen we in Nederland gemiddeld op zestigjarige leeftijd met werken. We krijgen dan een uitkering uit een fonds dat aangevuld wordt door bijdragen van werkgevers en werknemers. Zo behouden we tot 65 jaar een inkomen gelijk aan 80 procent van ons loon. De overheid draagt haar steentje bij door die premie niet te belasten.

In het voorjaar bleek al dat de werkgevers de VUT/prepensioen-leeftijd willen optrekken. En de regering werkte een venijnige regeling uit waarbij mensen die zelf beslissen niet aan de VUT/prepensioen deel te nemen, de premie toch uitgekeerd krijgen.

Toen de onderhandelingen vastliepen, ontstond er in de media een echte campagne tegen de vakbonden, die afgeschilderd werden als niet van deze tijd en niet representatief voor de Nederlandse werkende bevolking.

Vandaar dat de FNV besloot om een groot referendum te houden. We hebben ruim een miljoen leden, die allemaal een brief kregen die ze konden terugsturen. Ruim 400.000 mensen hebben dat gedaan en 97 procent zegt akkoord te gaan met het verzet van de FNV-leiding tegen de plannen van Balkenende.

Intussen bereidt de regering ook maatregelen voor tegen de werkloosheidswetgeving (de WW) en de arbeidsongeschiktheidswet (de WAO).

Lutz Kressin. Dat is een bijkomende reden waarom we de acties opvoeren. Samen met het CNV (het Christelijk Nederlands Vakverbond) en het MHP (de vakbond van het Midden- en Hoger Personeel) werken we aan een campagne die een hoogtepunt moet krijgen op 20 september in Rotterdam en op 2 oktober in Amsterdam. Op 21 september houdt koningin Beatrix haar troonrede waarin zij de plannen van het kabinet bekendmaakt. De plannen zijn nog erg vaag, maar wat wel bekend is is al alarmerend genoeg. VUT- en prepensioenregelingen worden te duur gemaakt, en op bijna alle sociale voorzieningen wordt fors bezuinigd. Als je werkloos wordt zou je voortaan veel sneller op de bijstand terugvallen en als je een ontslagvergoeding hebt gekregen moet je die eerst opsouperen, vooraleer je een uitkering krijgt. Verder wil de regering ook sleutelen aan de arbeidstijdenwet en wil ze de medezeggenschap van de werknemers terugdringen.

Voor, op en na prinsjesdag zullen er in het hele land vakbondsacties worden gevoerd door middel van korte werkonderbrekingen, verlengde lunchpauzes en betogingen. Op z'n laatst vanaf 13 september stoppen de vakbonden ieder overleg met werkgevers of overheid. En rond 2 oktober trekken we naar bedrijven en treinstations om zoveel mogelijk mensen te informeren over de regeringsplannen en te mobiliseren voor de massabetoging van 2 oktober.

Solidair, 1-09-2004

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019