Bericht van het bestuur van de PCPE

Het kwijtschelden van straffen in Panama, het ware terrorisme

Van redactie buitenland

Het Bestuur van de PCPE klaagt de beslissing aan van Mireya Moscoso, president van Panama tot 1 september 2004. Zij schold de straffen kwijt van terroristen, die bekenden allerlei terroristische aanslagen tegen het Cubaanse en Nicaraguaanse volk te heben gepleegd en die van plan waren om een terroristische actie tegen het Panamese volk te ondernemen.

Zij wilden een bom plaatsen in de Universidad Nacional die, volgens specialisten, naast de gebouwen van de universiteit, waar normaal gesproken studenten, leraren en administratief personeel werken, ook het ziekenhuis van la Caja de Seguro Social en een wijk (Viejo Veranillo) vernietigd zou hebben tijdens de presidentiële Top van 2000 in Panama, in een poging om de Cubaanse president, de revolutionair Fidel Castro, te vermoorden.

Wij steunen de beslissing van het Cubaanse volk en zijn regering om de diplomatieke betrekkingen te verbreken met een regering zoals die van president Moscoso, die straffeloos de internationale wetgeving en die van haar eigen land (omdat de kwijtschelding plaatsvond op een tijdstip dat het proces nog niet beëindigd was) schendt.

We klagen de regering Bush aan vanwege het opleggen van de genoemde beslissing aan haar vazal Moscoso vóór 1 september, waarna de nieuwe president zijn ambt aanvaardt. Hiermee wordt aangetoond dat Bush, om meer stemmen in Florida te verkrijgen, zich heeft onderworpen aan de eisen van het 'gusanera radicada' (radicale wormennest) in Miami. Ook wordt aangetoond dat er voor Bush twee soorten terroristen bestaan. De goeden, zoals Luis Posada Carriles, Gaspar Jimínez Escobedo, Pedro Remón en Guillermo Novo Sampol (de laatste drie hartelijk ontvangen in Miami en de eerste 'verdwenen'). En de slechten, de terroristen die geen acties ondernemen in het imperialistisch belang.

De PCPE gaat door met haar strijd tegen het imperialisme, zoals het Griekse volk onder leiding van haar communistische partij doet en bereikte dat Colin Powell de slotceremonie van de Olympische Spelen niet zou leiden. We gaan door met de inspanning om het noodzakelijke anti-imperialistische Wereldfront te coördineren en we versterken onze solidariteit met de Cubaanse Revolutie.

Madrid, eind augustus 2004

Dagelijks Bestuur PCPE (Partido Comunista de los Pueblos de España)

Vertaling: Anne Vervoorn.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019