Van de redactie

Door omstandigheden waren Jos van Bergen en Marcel de Jong (vakantie) ook deze keer nog niet in staat een artikel te schrijven. Achtergronden China, PNAC/Brussel, het tweede deel over de folterpraktijken van de CIA en de gevolgtrekkingen van het Manifest Debat worden binnenkort geplaatst.

Het staat vast dat we een stormachtige herfst zullen krijgen. De aanvallen van regering en bazen zijn brutaal en onbarmhartig. Maar het verzet tegen deze neoliberale, onnodige, afbraakmaatregelen zal aan kracht toenemen. Steeds meer mensen beginnen in te zien dat het kapitalisme geen stabiele samenleving kan bieden. Veel illusies spatten uit elkaar. De harde werkelijkheid noopt tot heroriëntatie en hergroepering. Dat vindt al plaats. Manifest zal er zijn om de strijd te begeleiden met achtergrondinformatie en analyses waar je wat aan hebt.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019