Chávez van plan landhervormingen uit te breiden

Strafheffing op braakliggend land onderdeel van de Revolutie


Hugo Chávez en Fidel Castro  

Van redactie buitenland

De president van Venezuela, Hugo Chávez, zei op 29 augustus jl. dat hij als onderdeel van de uitbreiding van de "Revolutie" een landbouwwet wil invoeren die de regering toestaat om braakliggend land te belasten en te onteigenen.

"Wij gaan op zoek naar braakliggend land en zullen het gaan bewerken", zei Chávez tijdens zijn wekelijkse tv- en radioshow. Chávez, die een afzettingsreferendum op 15 augustus tegen hem won, zei dat striktere uitvoering van de '2001-wet' deel was van de "uitbreiding van de Revolutie" die hij beloofd heeft te leiden gedurende de laatste twee jaar van zijn regering.

De landwet, door Chávez in 2001 ontworpen, behelst strikte regels over wat veeboeren en landbouwers kunnen produceren, en sancties op ongebruikt land door strafheffing daarop of onteigening. Ook staat de wet toe om aan de staat toebehorend land toe te wijzen aan daklozen. Maar private landeigenaren beweren dat er fouten zijn gemaakt door de autoriteiten bij het verdelen van land in staatseigendom of privébezit. Zakenlieden en boeren beschuldigen de linkse Chávez ervan de wet te gebruiken om een communistische dictatuur in het land te vestigen.

"Het is tijd voor een democratische verdeling van land in Venezuela", zei Chávez. Wij moeten de arbeider een helpende hand toesteken en niet diegene die het land onbewerkt laat", voegde Chávez eraan toe. Chávez zei dat hij eerst zal trachten te onderhandelen met de landeigenaren om hen ertoe te bewegen vrijwillig hun land te verkopen aan de regering. "Wij zijn geen vijanden van de landeigenaren, noch willen wij hen in brand steken of hun bezit innemen", zei Chávez.

Overeenkomstig een officiële telling in 1998 was 60 procent van Venezuela's boerenland, ongeveer 70.000 vierkante mijl, in bezit van minder dan één procent van de bevolking. De telling maakte duidelijk dat 90 procent van het land in 1960 gegeven aan boeren n.a.v. een hervormingsprogramma weer in het bezit van grootgrondbezitters was geraakt.

Chávez zei dat de rijken illegaal bezit verwierven door corrupte transacties met lokale politici, tijdens de regeringen voorafgaand aan zijn machtsgreep in 1998. Landbezetters zeggen dat de Landwet hen het recht geeft onbewerkt land in bezit te nemen, maar landeigenaren beweren dat de grond illegaal bezet is en dat de autoriteiten zelden de in bezitnemingen stoppen.

De oppositie, die nog steeds de resultaten van het afzettingsreferendum bestrijdt, zegt dat Chávez in toenemende mate autoritair wordt en het land in klassen verdeelt. Chávez-aanhangers zeggen dat hij de eerste president is in jaren die voor Venezuela's arme meerderheid zorgt.

Bron: Associated Press, 29 augustus 2004, vertaling Tineke v.d. Klift.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019