Ingezonden: Thema-avond epilepsie bij 50+

De Epilepsievereniging Nederland is een landelijke patiëntenvereniging die onderverdeeld is in vijf gewesten, waarvan Zuid-Oost er één is. Middels thema-avonden, waarbij telkens verspreid over Noord-Brabant en Limburg een ander thema wordt aangehaald, geven wij via lezingen informatie. Op 4 november 2004 wordt in het Ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom een thema-avond georganiseerd met als titel "Epilepsie bij 50+". Het vindt daar plaats in de Blauwe Zaal. Aanvang 19.30 uur tot 21.30 uur. Zaal is om 19.00 uur open. De sprekers zijn drs. P. Voskuil, neuroloog, en Mw. M. de Puit, ervaringsdeskundige van de EVN. Toegang is gratis. Nadien is er tijd vrij gemaakt om vragen te stellen aan de arts en/of de ervaringsdeskundige. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, mw. Bruggeman. Bereikbaar onder tel. nr. 0416-373951 of per E-mail moniquebruggeman@planet.nl.

André Saes, PR-functionaris EVN, gewest Zuid-Oost.
Fret 15
5508 MA VELDHOVEN
Tel. 040-2542406 of
E-mail: frasaes@planet.nl


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019