KLASSIEK EN ACTUEEL

(...) Verbod voor de ondernemers, om de arbeidskracht van kinderen van schoolplichtige leeftijd (tot 16 jaar) te gebruiken en beperking van de arbeidsdag van jeugdige personen (kinderen van 16-18 jaar) tot zes uur; verbod voor de ondernemers, om de arbeidskracht van kinderen van schoolplichtige leeftijd (tot 16 jaar) te gebruiken, beperking van de arbeidsdag van jeugdige personen (16-20 jaar) tot 4 uren en verbod van de nachtarbeid voor hen in bedrijven, die schadelijk zijn voor de gezondheid en in de mijnen; verbod van de vrouwenarbeid in alle takken, waar hij schadelijk is voor het organisme van de vrouw; vrijstelling van de vrouw van de arbeid voor de duur van 4 weken voor en 6 weken na de bevalling, met behoud van het vroegere loon voor de gehele tijd; verbod van de vrouwenarbeid in alle takken, waar hij schadelijk is voor het organisme van de vrouw; verbod van de nachtarbeid voor vrouwen; vrijstelling van de vrouw van de arbeid voor de duur van 8 weken voor en 8 weken na de bevalling, met behoud van het volle loon voor de gehele tijd en met kosteloze doktershulp en verschaffing van medicijnen; het inrichten van crĂȘches voor zuigelingen en kleine kinderen bij alle bedrijven, fabrieken en andere ondernemingen waar vrouwen werken; vrijstelling van de vrouwen, die een kind zogen, van het werk, gedurende tenminste een half uur, tenminste eens in elke drie uur.(...)

Uit: Materiaal ter herziening van het partijprogram geschreven door Lenin, april-mei 1917. (oude en nieuwe teksten samen opgenomen)


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019