Rechtse waarden en normen

WAO-premie hoger wegens concurrentie

De WAO-premie gaat vanaf 2006 verplicht omhoog. Het kabinet wil op die manier 'eerlijke concurrentie' afdwingen nadat de uitvoering van de WAO is geprivatiseerd. Vooral werknemers zijn hier de dupe van. Zij moeten dat geld opbrengen. Over anderhalf jaar wordt een nieuw WAO-stelsel ingevoerd. De uitvoering daarvan wordt deels overgelaten aan de markt. Nu is dat nog een overheidstaak en wordt dat gedaan door het UWV. Bedrijven kunnen vanaf 2006 kiezen bij wie zij zich laten verzekeren tegen de WAO: bij private verzekeraars of bij het UWV. De private verzekeraars hebben destijds bezwaar gemaakt tegen het plan dat ook het UWV mee mag doen op de nieuwe markt. Het UWV heeft al een grote pot met geld en kan daardoor lagere premies vragen, wat oneerlijk zou zijn tegenover hen. Het UWV moet verplicht de premies met in totaal tien miljard euro verhogen. Dat is 'eerlijker', vinden de bewindslieden. (HC, 9-9-2004)

Kabinet creëert miljardenmarkt voor banken

De invoering van de levensloopregeling levert banken en verzekeraars een nieuwe markt op waar jaarlijks tientallen miljarden in omgaan. Als alle werknemers de maximaal toegestane hoeveelheid tijd of loon sparen, beloopt de jaarlijkse omzet van deze nieuwe markt euro 25 mrd tot euro 30 mrd. Deze schatting is gebaseerd op de maximale inleg van 12 procent van de totale loonsom. (FD, 17-9-2004)

MKB vindt dat kabinet grootbedrijf voortrekt

MKB-Nederland, de koepel voor het midden- en kleinbedrijf, vindt dat het kabinet zich te veel laat leiden door de wensen van grote concerns. Voor mkb'ers wordt het door het beleid van Balkenende 2 juist lastiger om te ondernemen. "Het vertrouwen van veel ondernemers is weg", vat Hermans de gemoedstoestand van zijn achterban samen. "We hebben rust en duidelijkheid van het kabinet nodig, die krijgen we niet. Ondernemers kijken nu uit om te komen met binnenlandse investeringen." Volgens de MKB-Nederland-voorzitter zijn de regeringsplannen verder te vaak ingegeven door de noodzaak de overheidsfinanciën te saneren. Een groot aantal van deze maatregelen zijn volgens Hermans echter verstorend voor economisch herstel. (FD, 15-9-2004)

Netwerken van leugens en bedrog

Minister Zalm van Financiën vindt niet dat hij ten onrechte jarenlang de schone schijn heeft opgehouden dat private financiering van de Betuweroute vaststond. CDA-minister Maij (Verkeer) had de Tweede Kamer in 1993 nog beloofd dat zonder private financiering van de Betuweroute geen schop de grond in zou gaan. Maar in november van dat jaar bespraken de VVD-ministers Zalm en Jorritsma (Verkeer) dat het doorgaan van de goederenspoorlijn niet afhankelijk zou worden gemaakt van zo'n financiële bijdrage vooraf van het bedrijfsleven. Zalm zei gisteren dat hij al in 1994 niets zag in private financiering van de Betuwelijn. (HC, 9-9-2004)

Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019