Discussie over Turkije geeft inzicht in het nieuwe Europa


Erdogan smeekt om binnen te mogen komen.  

E.M.

De normen en waardendiscussie met betrekking tot Turkije die op dit moment in verschillende Europese landen wordt gevoerd heeft weinig te maken met de zogenaamde toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Deze discussie is alleen bedoeld voor de binnenlandse comsumptie. De discussie zou echter over het nieuwe Europa moeten gaan.

Het toetredingsproces lijkt meer op 'kolonisatie' dan op 'toetreding'. Met andere woorden: Europa koloniseert Turkije, terwijl de meeste Turken en 'vrienden van Turkije' in Europa helaas geloven dat Turkije echt een volwaardig lid van Europa zal worden. Echter, als gevolg van deze zogenaamde toetreding kan het Europese kapitaal zonder enige belemmering Turkije binnengaan, maar de Europese grenzen zullen voor de meeste Turkse arbeiders 'permanent' gesloten worden.(1)

Op grond van het Douane-unieverdrag dat in 1996 door Turkije en de EU werd ondertekend, zijn de douanecontroles aan beide zijden opgeheven. Het gevolg daarvan is een groei van het handelstekort van Turkije met gemiddeld 7,6 miljard euro extra per jaar.(2) Bovendien heeft de EU een toegezegd bedrag van tenminste 600 miljoen euro nooit betaald.(3)

Turkije zal niet alleen dienst doen als nieuwe, makkelijk toegankelijke afzetmarkt voor Europese ondernemingen, maar ook als bewaker van Europese belangen in het Midden-Oosten en de Kaukasus, met haar zeer goed bewapende en gemotiveerde leger, dat uit meer dan 1 miljoen soldaten bestaat. Turkije met zijn grote aantal inwoners zal nooit evenredig vertegenwoordigd zijn in de Europese Commissie. De Europese Unie telt op dit moment 25 leden, maar de vlag heeft nog steeds slechts 12 sterren. Dit zal in de toekomst waarschijnlijk wel zo blijven.

Conservatieve aanvallen

Dit zijn de werkelijke vraagstukken die op dit moment door de Europese leiders 'achter gesloten deuren' bediscussieerd worden(4) en niet de normen en waarden. De normen en waardendiscussie van de Europese rechtse politici is alleen maar bedoeld om... de conservatieve en chauvinistische gevoelens bij de Europese bevolking aan te wakkeren. Door deze normen en waarden-wind hopen de conservatieven een vaste grond in de Europese politiek te krijgen.

Daarom zou de Nederlandse bevolking zich meer zorgen moeten maken over haar eigen lot dan over het lot van Turkije. De kolonisatie van Turkije is zeker belangrijk, maar er zijn binnen Europa vraagstukken die nog belangrijker zijn. Wat brengt bijvoorbeeld de nieuwe Europese rechtse wind? Waarom worden de sociale voorzieningen in Europa één voor één afgeschaft? Waarom is de kans om in Nederland dakloos te worden opgelopen naar 1 op 10, terwijl het land steeds rijker wordt?(5) Waarom is het racisme in Europa nooit verdwenen? Waarom bestaat de term 'sociale verzorgingsstaat' niet meer in de nieuwe Europese grondwet? Kan het waar zijn dat de nieuwe Europese grondwet rechtstreeks gedicteerd is door het Europese bedrijfsleven? En waarom staat er in de kranten meer informatie over de voetontsteking van Balkenende dan over de nieuwe Europese grondwet, terwijl uit onderzoek blijkt dat 99 procent van de Nederlanders weinig of niets weet van de inhoud van de nieuwe grondwet?(6) Is die grondwet soms zo onbeduidend?

Wanneer politici in Europa het over normen en waarden hebben, dan wordt er in Europa weinig daadwerkelijk over politiek gesproken. Het huidige vraagstuk inzake Turkije is inderdaad een belangrijke politieke kwestie. Echter om de wereld beter te kunnen beoordelen moet men ook de situatie in eigen land goed kennen.

Voetnoten

  1. 'Turks may face curbs if EU entry is granted', Daniel Dombey, Vincent Boland en Kerin Hope, The Financial Times, 5 oktober 2004, pag.1 ("Naar verwachting zal de Europse commissie deze week meedelen dat Turkije wellicht zal moeten accepteren dat de bewegingsvrijheid van Turkse arbeiders wordt ingeperkt als het land lid wordt van de EU. Deze actie, waarmee Turkije permanente beperkingen opgelegd zouden worden die niet van toepassing zijn op andere Eu-lidstaten, is bedoeld om de angst de kop in te drukken die in de EU is ontstaan voor een mogelijke extra toestroom van Turkse migranten").
  2. 'We will decipher EU lies for our people' ('Wij zullen de EU-leugens voor ons volk ontraadselen'), Komünist, blad van de TKP, 24 september 2004. 3. 'Turkey and Europe: Undivided but not United' ('Turkije en Europa: onverdeeld maar niet verenigd', Erkan Erdogdu, http://meria.idc.ac.il/journal/2002/issue2/erdogdu.pdf
  3. Milliyet, Derya Sazak, 19 februari, http://www.hri.org/cgi-bin/brief?/news/turkey/trkpr/2004/04-02-19.trkpr.html, (In een redactioneel artikel werd Merkel ervan beschuldigd niet oprecht te zijn toen hij zei: "Niemand is eerlijk tegenover Turkije. Achter gesloten deuren worden er andere zaken besproken en we kunnen Ankara geen volledig lidmaatschap geven".)
  4. 'Aantal vrouwen en kinderen zonder thuis groeit snel,' SPITS, ('Het Leger (des Heils) heeft berekend dat de kans om ooit in een mensenleven dakloos te worden in Nederland, is opgelopen naar 1 op 10')
  5. 'Bekend met inhoud Europese grondwet?' http://www.nrc.nl/eu/artikel/1063948690226.html

Bewerking van het in het Nederlands aangeleverde stuk door J. Bernaven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019