Manifest en NCPN over positie CP Irak

Wil van der Klift

Er bestaat binnen de communistische beweging geen eensluidend oordeel over de juistheid van de strategie van de CP Irak. De deelname aan de regering wordt door een aantal partijen ter discussie gesteld. Ook het standpunt van de CP Irak m.b.t. de gewapende strijd wordt niet door iedereen gedeeld. Daarentegen zijn er, ook onder de Arabische partijen, niet weinig die steun verlenen aan de aanpak van de Iraakse partij. De tegengestelde opvattingen bestonden ook in Athene tijdens een conferentie van communistische en arbeiderspartijen. Opvallend en bemoedigend echter is de kameraadschappelijke sfeer waarin de discussie gevoerd wordt. Het partijbestuur van de NCPN plaatste zich, alhoewel twijfelend aan een aantal aspecten van de strategie, tot nog toe duidelijk in het kamp van degenen die de CP Irak het voordeel van de twijfel geven op basis van de overweging dat deze partij het beste zicht heeft op de werkelijkheid in Irak. De talrijke gesprekken die ik als vertegenwoordiger van de NCPN in Athene kon voeren, hebben mij gesterkt in de juistheid van de NCPN-positie. Partij en krant zullen de ontwikkelingen zorgvuldig blijven volgen. In dit nummer van Manifest passeren drie 'posities' de revue, die de verschillende kanten van het vraagstuk belichten.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019