KLASSIEK EN ACTUEEL

'(...) De omwenteling die nu aan de gang is steunt op het platteland en daarin ligt haar betekenis en haar kracht. Wij weten uit ervaring van alle bevrijdingsbewegingen, dat het succes van een revolutie afhangt van de vraag in hoeverre de vrouwen eraan deelnemen. De Sovjet-macht doet alles om de vrouw in staat te stellen haar proletarische socialistische arbeid zelfstandig te verrichten. De Sovjet-macht bevindt zich in zoverre in een moeilijke situatie, dat de imperialisten van alle landen Sovjet-Rusland haten en het willen doen ondergaan in een oorlog, omdat ons land in een hele reeks van landen de brand van de revolutie ontketent en beslissende stappen heeft gedaan op de weg naar het socialisme. Nu zij het revolutionaire Rusland willen verslaan begint de grond onder hun eigen voeten ook heet te worden. Zij weten hoe in Duitsland de revolutionaire beweging groeit. In Denemarken strijden de arbeiders tegen de regering. In Zwitserland en Nederland wordt de revolutionaire beweging sterker. In deze kleine landen heeft zij weliswaar geen zelfstandige betekenis, maar toch is het bijzonder kenmerkend omdat deze landen geen oorlog hebben gekend en omdat daar de meest democratische 'rechtse orde' heeft bestaan. Wanneer dergelijke landen in beweging komen, geeft dat de zekerheid dat de hele wereld zal worden gegrepen door de revolutionaire beweging. Tot op heden is nog geen enkele republiek in staat geweest de vrouwen te bevrijden. De Sovjet-macht helpt de vrouw. Onze zaak is onoverwinnelijk, want in alle landen verheft zich de onoverwinnelijke socialistische revolutie. (langdurig applaus, de Internationale wordt gezongen)(...)' .

Uit de rede van Lenin, uitgesproken op het Eerste Alrussische Congres van Arbeidsters op 19 november 1918.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019