Milosevic-theater weer uitgesteld


Demonstratie tegen het NAVO-tribunaal.  

Wil van der Klift

Het 'tribunaal' tegen Slobodan Milosevic is weer uitgesteld. Deze keer omdat de advocaat Steven Kay, die tegen de zin van Milosevic bereid blijkt te zijn de verdediging op zich te nemen, niet genoeg getuigen heeft kunnen vinden om op te roepen, ondanks aantoonbare druk op allerlei getuigen om te verschijnen. Binnenkort wordt over de toekomstige koers van het 'proces' besloten.

Na een onderbreking van bijna een maand is op 12 oktober het 'proces' tegen de ex-president van Joegoslaviƫ hervat. Steven Kay, de toegewezen advocaat van Milosevic, riep zijn vierde getuige op. Franz-Josef Hutsch heeft in 1996 een vraaggesprek gehad met generaal Ratko Mladic. De Bosnisch-Servische legerleider vertelde hem dat hij geen bevelen uit Belgrado had ontvangen over de operatie in Srebrenica in 1995.

Kay heeft formeel beroep aangetekend tegen zijn benoeming. Dat beroep is nog in behandeling, maar desondanks is het 'proces' hervat. Ex-president Milosevic beroept zich op zijn recht om zichzelf te verdedigen - hij weigert contact te hebben met de toegewezen 'verdediger'. Kay, die op 2 september werd benoemd, zei dat hij een zeker aantal getuigen ter beschikking had, maar niet genoeg om de verdediging te kunnen afronden. Een groot aantal getuigen die eerder, toen Milosevic zelf zijn verdediging voerde, toezegden om te getuigen heeft zich teruggetrokken uit protest tegen het besluit van de 'rechters' om Milosevic dat recht te ontnemen.

"We zijn ons er allemaal bewust van dat er sprake is van een campagne en dat de benoeming van een verdediger in brede kringen wordt bekritiseerd. Elke getuige waarmee ik sprak had Mr. Milosevic ontmoet en op basis van wat ze mij vertelden weet ik dat hij ze niet aanmoedigde om niet te getuigen", zei Kay.

Milosevic verklaarde nogmaals dat Kay's getuigenverhoor niet in het belang is van zijn verdediging.

Nico Steijnen, die abusievelijk in de pers 'advocaat van Milosevic' wordt genoemd kondigde aan een klacht in te dienen tegen Kay bij de Orde van Advocaten in Den Haag. De klacht betreft volgens Steijnen de inbreuk op het "fundamentele recht" van Milosevic om zichzelf te verdedigen. Steijnen vindt dat Milosevic "zich op briljante wijze heeft verdedigd", sinds het proces op 12 februari 2002 begon. Door zijn optreden heeft Milosevic aanklagers en rechters "in paniek gebracht", aldus Steijnen. Dat is "de werkelijke reden om mijn cliƫnt van zijn recht om zichzelf te verdedigen te beroven". (1) Ondanks de juistheid van deze beoordeling vragen mensen in de onmiddellijke omgeving van Milosevic zich af of deze klacht enig nut heeft voor Milosevic. Het gaat, volgens genoemde welingelichte bronnen, om een eigen initiatief van Steijnen.

(1) NRC, 13-10-2004

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019