Bonden leggen metaalbedrijven plat

Acties gaan door


stakers bij Corus

 


Imposante start van acties in Rotterdam, Coolsingel, op 20 september.
Foto Manifest 

Sociaal-economische redactie

Op woensdag 27 oktober werd er in de metaalindustrie gestaakt. FNV Bondgenoten schat dat ongeveer 22.000 werknemers in de klein- en grootmetaal staakten of werkonderbrekingen hielden. De werkgeversorganisatie in de grootmetaal, FME-CWM, was zeer ontstemd. Geen beter bewijs van het succes van de stakingen. Daarom worden de acties terecht voortgezet.

De werkgeversorganisatie FME-CWM had aan het einde van de dag berekend dat de acties de metaal-elektrotechnische industrie 12 miljoen tot 15 miljoen euro omzetderving kosten. Ze waren het in Nederland misschien een beetje vergeten en dachten wellicht dat de Nederlandse werknemers het verleerd waren, maar staken treft de bazen in de portemonnee. Volgens de bonden werden in totaal tweehonderd bedrijven getroffen. Het gaat om de grootste staking in de sector van de afgelopen vijftien jaar, aldus de vakbond. De vakcentrales FNV, CNV en MHP gaan door met het organiseren van estafetteacties in diverse sectoren.

Acties gaan door

Tot in december staan acties gepland in bijvoorbeeld de zorg, onderwijs, bouw en onder gemeente- en rijksambtenaren. Behalve gemeenteambtenaren komen ook ambtenaren van het rijk en de provincies op 17 november in Den Haag bijeen om te protesteren tegen het kabinetsbeleid. De actiedag was aanvankelijk bedoeld voor gemeenteambtenaren, maar ook alle andere ambtenaren willen meedemonstreren. Tijdens bijeenkomsten op de departementen bleek dat de actiebereidheid groot was. Het wordt dus massaal. Er zijn in totaal bijna een miljoen ambtenaren. Daarvan werken er bijna 126.000 bij het rijk, bijna 200.000 bij gemeenten en 13.000 bij de provincies. Om twaalf uur komen op 17 november de actievoerders samen op het Malieveld. Daarna voert de stoet langs diverse departementen, waar collega's zal worden gevraagd zich aan te sluiten. De protestdag zal voor rijksambtenaren een werkonderbreking betekenen van enkele uren. Voor gemeenteambtenaren, die uit het hele land komen, zal het een stakingsdag zijn.

Massaal protest in Rotterdam op 9 november

FNV'ers: hardere actie tegen kabinet

Sociaal-economische redactie

Op dinsdag 9 november om 12 uur vindt een grote protestmanifestatie plaats voor De Doelen in Rotterdam. De manifestatie valt samen met de tweede dag van de topontmoeting van Europese ministers van Sociale Zaken in Rotterdam.

Eén van de sprekers in congrescentrum De Doelen is CDA-minister De Geus (Sociale Zaken). Die dag staken werknemers in de procesindustrie (chemie) en de voeding- en verpakkingsindustrie 24 uur en leggen de havenarbeiders het werk ook weer neer, nu voor 8 uur. Er worden in Rotterdam tussen de 7.000 en 10.000 stakers verwacht. Daarnaast worden ook anderen opgeroepen om zoveel mogelijk naar Rotterdam te komen om mee te demonstreren.

De demonstratie richt zich niet alleen tegen het asociale beleid van de regering Balkenende, maar ook tegen de richtlijn van Europees commissaris Bolkestein. Die bepaalt dat elk bedrijf uit een land in Europa in elkeandere lidstaat een activiteit kan opzetten met de loon- en arbeidsomstandigheden van het land van herkomst.

Landelijke staking in december

De achterban van de FNV-bonden in de regio Rotterdam wil hardere acties tegen het kabinetsbeleid. Zo'n twee- tot driehonderd kaderleden hebben op 20 oktober laten weten in december een landelijke stakingsdag te willen houden. Als datum wordt nu genoemd maandag 6 december.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019